6.2 Οδηγίες για τη Χρήση της Μάθησης με Βάση την Εργασία ως Μέρος μιας Προσέγγισης Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης

6.2 Οδηγίες για τη Χρήση της Μάθησης με Βάση την Εργασία ως Μέρος μιας Προσέγγισης Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης

Πώς πιστεύετε ότι οι εμπειρίες WBL είναι χρήσιμες σε μια Προσέγγιση Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης;

Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που, ως καθοδηγητής, πρέπει να υποβάλλετε στον εαυτό σας προτού προτείνετε αυτού του είδους τη δραστηριότητα σε ένα μοντέλο ολοκληρωμένης καθοδήγησης, ειδικά όταν απευθύνεται σε νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική θέση, οι οποίοι πρέπει να επανέλθουν στον κόσμο της εργασίας ή στο σύστημα ΕΕΚ. Φυσικά, πρέπει να έχετε κατά νου ότι με την ομάδα-στόχο του Beyond NEET(d)s δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλους τους τύπους των υφιστάμενων δραστηριοτήτων WBL καθώς ορισμένες από αυτές συνδέονται στενότερα με δραστηριότητες τυπικής εκπαίδευσης, όπως η πρακτική άσκηση. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν αναθέσετε μια δραστηριότητα WBL στην ομάδα-στόχο του Beyond NEET(d)s.

Αρχικά, μπορούμε να αναφέρουμε την προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του καθοδηγούμενου. Μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση ή τον περιορισμό της πρόσβασης στις ευκαιρίες WBL. Όταν σχεδιάζετε εμπειρίες WBL, πρέπει να λάβετε υπόψη οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν οι καθοδηγούμενοι, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τη φροντίδα των παιδιών, την υγεία, την πρόνοια ή την οικογενειακή υποστήριξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συχνά μεταξύ εκείνων που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία, μπορεί να υπάρχουν ένα ή περισσότερα ψυχολογικά εμπόδια στη μάθηση (φόβος αποτυχίας, άγχος για τη χρήση νέων εργαλείων, φόβος κριτικής κ.λπ.). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό να καθησυχάσετε τον καθοδηγούμενο, εξηγώντας ότι θα παρέχετε υποστήριξη και βοήθεια, μαζί με τον εκπαιδευτή της εταιρείας. Τέλος, δεν είναι πάντα εύκολο να βρείτε εταιρείες πρόθυμες να παρέχουν ευκαιρίες μάθησης, όπως η φιλοξενία καθοδηγούμενων σε εμπειρίες WBL. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικό να επιβεβαιωθούν τα οφέλη για τις εταιρείες από τη διευκόλυνση ή την παροχή WBL, όπως η πρόσβαση σε νέους δυνητικούς υπαλλήλους, η μείωση του χάσματος των δεξιοτήτων κ.λπ. (για περαιτέρω ζητήματα σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο υποκεφάλαιο 6.3)..

Πώς μπορείτε να παραδώσετε τη WBL σε μια προσέγγιση ολοκληρωμένης καθοδήγησης;

Προκειμένου να βοηθήσουμε τον καθοδηγούμενό σας να επωφεληθεί από αυτήν την εμπειρία, σας παρέχουμε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να έχετε υπόψη σας για την επιτυχή παράδοση της μάθησης με βάση την εργασία σε ένα μοντέλο ολοκληρωμένης καθοδήγησης. Ο αποτελεσματικός προγραμματισμός είναι απαραίτητος για μια επιτυχημένη WBL και οι παρακάτω οδηγίες μπορούν να σας βοηθήσουν!

 1. Προσδιορίστε τους ενδιαφερόμενους που χρειάζονται για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της εμπειρίας WBL (εκπρόσωποι εργοδοτών και/ή εργοδοτικών ενώσεων). Μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων με πιθανούς εργοδότες που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σας σε εμπειρίες μάθησης με βάση την εργασία.
 2. Συλλέξτε πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα σταδιοδρομίας του καθοδηγούμενού σας.
 3. Με βάση τα ενδιαφέροντα του καθοδηγούμενου, επιλέξτε την κατάλληλη εταιρεία για την επιτόπια παρακολούθηση εργασίας, την πρακτική άσκηση, την εμπειρία μαθητείας ή οποιοδήποτε άλλο είδος WBL. Η χαρτογράφηση και η εύρεση εργοδοτών μπορεί να πάρει χρόνο, επομένως συνιστάται να ξεκινήσετε νωρίς (βλ. υποκεφάλαιο 6.3).
 4. Προετοιμάστε την εταιρεία υποδοχής και τον καθοδηγούμενό σας για τη WBL.
 5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της WBL, παρέχετε στον καθοδηγούμενό σας ευκαιρίες να αναλογιστεί την εμπειρία της WBL και υποστηρίξτε τον / παρακινήστε τον (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να παρακινήσετε τους καθοδηγούμενούς σας, διαβάστε το υποκεφάλαιο 6.4).
 1. Στο τέλος της WBL, λάβετε αξιολογήσεις τόσο από τον καθοδηγούμενό σας όσο και από την εταιρεία υποδοχής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό έντυπο αξιολόγησης που μπορείτε να σχεδιάσετε εκ των προτέρων.

Για να γνωρίσετε και να παρακινήσετε τον νεαρό καθοδηγούμενό σας, για παράδειγμα για το τι προσόντα έχει ήδη και τι ικανότητες, να δημιουργήσετε μια σχέση μαζί του και να τον υποστηρίξετε καλύτερα, είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα εργαλεία. Αυτό θα είναι χρήσιμο για την εύρεση της πιο κατάλληλης θέσης μάθησης με βάση την εργασία, αμέσως μετά, ειδικά εάν προέρχεται από ένα πολύ μειονεκτικό υπόβαθρο όπως η ομάδα-στόχος μας.

Πρέπει επίσης να κατανοήσετε την αναπηρία του καθοδηγούμενου και πώς αυτό μπορεί να τον επηρεάσει στον χώρο εργασίας (στην περίπτωση καθοδηγούμενων με αναπηρία). Ένα εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτόν τον σκοπό είναι το Προφίλ Μιας Σελίδας. Ένα Προφίλ Μιας Σελίδας καταγράφει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για ένα άτομο σε ένα μόνο φύλλο χαρτιού κάτω από τρεις επικεφαλίδες: τι εκτιμούν τα άτομα σε εμένα, τι είναι σημαντικό για εμένα και πώς να με υποστηρίξετε καλύτερα. Αυτό το εργαλείο βοηθά τους καθοδηγητές να δημιουργήσουν καλύτερες σχέσεις κατανοώντας τι είναι σημαντικό για το άτομο στη ζωή του και τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζονται για να τη ζήσουν. Επιπλέον, αν επικαιροποιείται τακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές υπηρεσίες και προσωπικό (αντικατοπτρίζει πάντα το άτομο που αλλάζει τις συνθήκες και τις φιλοδοξίες του). Σας συμβουλεύουμε να εφαρμόσετε τη δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτό το υποκεφάλαιο στην Εργαλειοθήκη, για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Προφίλ Μιας Σελίδας με τους καθοδηγούμενούς σας. Εφόσον έχετε κατανοήσει τα ισχυρά σημεία και τα ενδιαφέροντα του καθοδηγούμενού σας και έχετε δημιουργήσει μια καλή σχέση μαζί του/της, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον πελάτη σας με μια εταιρεία για την ευκαιρία WBL.

Είναι πλέον καιρός να αναπτυχθεί το Ατομικό Σχέδιο Μάθησης (ονομάζεται επίσης Προσωπικό Σχέδιο Μάθησης) το οποίο επιτρέπει τον καθορισμό των μαθησιακών στόχων για το WBL. Τα Προσωπικά Σχέδια Μάθησης χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση της προόδου των καθοδηγούμενων κατά τη διάρκεια και μετά τη WBL. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, στην πραγματικότητα, ο καθοδηγητής και ο καθοδηγούμενος συναντώνται και αναθεωρούν το σχέδιο μάθησης. Αυτή η πρόοδος μπορεί επίσης να καταγραφεί στο ημερολόγιο WBL (βλ. υποκεφάλαιο 6.4).

Όταν σχεδιάζετε ένα Προσωπικό Σχέδιο Μάθησης για τον καθοδηγούμενό σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι εξατομικευμένο και ότι οι μαθησιακοί στόχοι είναι ρεαλιστικοί και προκαλούν τη συμμετοχή του καθοδηγούμενού σας. Επιπλέον, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο καθοδηγούμενος έχει κατανοήσει τι απαιτείται από αυτόν/αυτήν προτού ξεκινήσει την εμπειρία της WBL και από ποιον μπορεί να ζητήσει βοήθεια στην εργασιακή εμπειρία εάν αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Για να υποστηρίξετε τον καθοδηγούμενό σας στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων του/της για την εμπειρία της WBL, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους στόχους SMART. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, κάθε στόχος είναι εφικτός εάν είναι:

 • Specific – Συγκεκριμένος (απλός, σημαντικός)
 • Measurable – Μετρήσιμος (με νόημα, κίνητρο)
 • Achievable – Εφικτός (επιτεύξιμος)
 • Relevant – Σχετικός (λογικός, ρεαλιστικός και με βάση τα αποτελέσματα)
 • Time bound – Με χρονικό όριο (με βάση τον χρόνο, με περιορισμένο χρόνο, με περιορισμένο χρόνο/κόστος).

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη μέθοδο στόχων SMART, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στο Διαδίκτυο[1]. Είμαστε σίγουροι ότι μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνική με τους καθοδηγούμενούς σας.

Μην ξεχάσετε να συντάξετε μια επίσημη Συμφωνία Μάθησης μεταξύ του κέντρου σας, του καθοδηγούμενου και της εταιρείας. Σε αυτή τη συμφωνία είναι σημαντικό να επισημαίνετε τα καθήκοντα και τις ευθύνες κάθε παράγοντα που εμπλέκεται στη διαδικασία WBL. Θα επισυνάψετε στη Συμφωνία το Προσωπικό Σχέδιο Μάθησης του καθοδηγούμενού σας. Παρακάτω σας δίνουμε μερικές πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να συμπεριλάβετε στη συμφωνία για κάθε παράγοντα που συμμετέχει στη WBL:

Καθοδηγούμενος:

 1. Συμμορφώνεται με τους κανόνες της εργασιακής εμπειρίας με βάση την εργασία,
 2. Τηρεί τους ίδιους κανονισμούς που ισχύουν για τους άλλους εργαζόμενους.

Το κέντρο σας:

 1. Βοηθά στην εφαρμογή μιας κατάλληλης εργασιακής εμπειρίας με βάση τους στόχους του καθοδηγούμενου / της πορείας ολοκληρωμένης καθοδήγησης,
 2. Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτή / επόπτη της εταιρείας για την ανάπτυξη ενός σχεδίου κατάρτισης για τον καθοδηγούμενο.
 3. Επισκέπτεται την τοποθεσία μάθησης με βάση την εργασία για να επαληθεύσει ότι τα καθήκοντα του καθοδηγούμενου συσχετίζονται με την περιγραφή της θέσης εργασίας. Ο καθοδηγητής παρατηρεί επίσης τις συνθήκες εργασίας, βοηθά στην ανάπτυξη προοδευτικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης δεξιοτήτων, παρατηρεί και αξιολογεί την πρόοδο του καθοδηγούμενου και επιλύει ερωτήσεις, ζητήματα ή ανησυχίες.

Εργοδότης / Εκπαιδευτής της εταιρείας:

 1. Παρέχει επίβλεψη και καθοδήγηση σε καθένα από τα ισχύοντα καθήκοντα που αναφέρονται στο Εκπαιδευτικό Σχέδιο για να βοηθήσει τον νεαρό καθοδηγούμενο να αποκτήσει αυτές τις ικανότητες,
 2. Αξιολογεί και τεκμηριώνει την πρόοδο του καθοδηγούμενου,
 3. Εφαρμόζει πολιτική απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά στη φυλή, στο χρώμα, στα μειονεκτήματα, στο φύλο, στη θρησκεία, στην εθνική καταγωγή ή στην ηλικία (αυτό ισχύει ειδικά για τους εργοδότες),
 4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση της εμπειρίας με βάση την εργασία και τη στέλνει σε εσάς / στο κέντρο σας[2].

Θυμηθείτε να παρέχετε στους καθοδηγούμενούς σας ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας προτού ο καθοδηγούμενός σας ξεκινήσει τη δραστηριότητα μάθησης με βάση την εργασία.

Τέλος, πριν (αλλά και κατά τη διάρκεια) της ευκαιρίας WBL θα πρέπει να είστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τα εμπόδια. Είναι σημαντικό να εντοπίσετε πρακτικά εμπόδια πριν ξεκινήσετε μια εργασιακή εμπειρία και να μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη την ομάδα-στόχο των νέων με την οποία εργάζεστε. Επομένως, πρέπει να σκεφτείτε πώς να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της WBL, για παράδειγμα, πώς να αντιμετωπίσετε την ακατάλληλη συμπεριφορά ή τα φυσικά εμπόδια, όπως τα τεχνικά μέσα.

Είμαστε βέβαιοι ότι τώρα έχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να εφαρμόσετε μια αποτελεσματική και επιτυχημένη WBL για τους καθοδηγούμενούς σας! Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο βήμα!

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

 1. Πώς πιστεύετε ότι οι εμπειρίες WBL είναι χρήσιμες σε μια προσέγγιση ολοκληρωμένης καθοδήγησης;
 2. Σκεφτείτε έναν από τους καθοδηγούμενούς σας. Ποιους απροσδιόριστους παράγοντες προόδου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε τον αντίκτυπο της εμπειρίας της WBL σε αυτόν/αυτήν;
 3. Στο παρόν υποκεφάλαιο σας δώσαμε μερικές πληροφορίες σχετικά με το Προφίλ Μιας Σελίδας. Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε στην εργασία σας για να δημιουργήσετε μια σχέση και να γνωρίσετε καλύτερα τον καθοδηγούμενό σας πριν εφαρμόσετε μια δραστηριότητα WBL;
 4. Σκεφτείτε έναν από τους καθοδηγούμενούς σας, ποια εμπόδια φαντάζεστε ότι θα συναντήσει κατά τη WBL του/της; Πώς θα τα ξεπερνούσατε;

 

[1] Μπορείτε να ανατρέξετε, για παράδειγμα, στους ακόλουθους συνδέσμους https://www.mindtools.com/page6.html και https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals που προσπελάστηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2021

[2] Οι πληροφορίες έχουν προσαρμοστεί από το https://cdn.education.ne.gov/wp-content/uploads/2018/10/16-Training-Agreement.pdf που προσπελάστηκε στις 3 Νοεμβρίου 2021