Κεφάλαιο 6 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 6: Μάθηση με Βάση την Εργασία Βιβλιογραφία   Axcelerate (16 Ιανουαρίου 2020). What is work-based learning (WBL)? Ανακτήθηκε από το https://www.axcelerate.com.au/post/what-is-work-based-learning-wbl Cedefop. Apprenticeships in work-based learning. Ανακτήθηκε από το https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/apprenticeships-work-based-learning Cedefop. Practical application of theoretical courses. VET Toolkit for tackling early leaving. Ανακτήθηκε από το http://www.cedefop.europa.eu/mt/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervene/intervention-approaches/helping-learners-understand-practical-application-theoretical-courses Helens Anderson Associates. One-page profiles. Ανακτήθηκε από το … Read more

Κεφάλαιο 6 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 6: Μάθηση με Βάση την Εργασία Χρήσιμοι Πόροι   Cedefop (2013). Return to Work: Work-based learning and the reintegration of unemployed adults into the labour market. Ανακτήθηκε από το http://www.cedefop.europa.eu/files/6121_en.pdf Cedefop (2015). Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe. Ανακτήθηκε από το https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf Cedefop (2018). Apprenticeship schemes in … Read more

Κεφάλαιο 6 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 6 Δραστηριότητα 27 Πολιτικές και πρακτικές μάθησης με βάση την εργασία Δραστηριότητα 29 Σχέδιο Μάθησης για την εμπειρία σας στη WBL Δραστηριότητα 31 Ανάπτυξη του προσωπικού σας ημερολογίου Δραστηριότητα 28 Το δικό σας προφίλ μιας σελίδας Δραστηριότητα 30 Πώς να προσελκύσετε τους εργοδότες στη WBL;

6.4 Παρακίνηση του Καθοδηγούμενού σας για μια Εμπειρία Μάθησης με Βάση την Εργασία

6.4 Παρακίνηση του Καθοδηγούμενού σας για μια Εμπειρία Μάθησης με Βάση την Εργασία Η παρακίνηση είναι η διαδικασία ενθάρρυνσης κάποιου με τέτοιον τρόπο ώστε να ωθείται να συμπεριφέρεται με ενθουσιασμό για την επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου. Για να προετοιμάσετε τις ομάδες-στόχους μας για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία στην αγορά εργασίας, πρέπει να τους παρακινήσετε να … Read more

6.3 Συμμετοχή των Εργοδοτών σε Πρωτοβουλίες Μάθησης με Βάση την Εργασία

6.3 Συμμετοχή των Εργοδοτών σε Πρωτοβουλίες Μάθησης με Βάση την Εργασία Το παρόν υποκεφάλαιο πραγματεύεται την αποτελεσματική συμμετοχή των εργοδοτών και τον τρόπο δημιουργίας σχέσεων με τοπικές εταιρείες, καθώς και τον τρόπο προετοιμασίας και υποστήριξης της εταιρείας υποδοχής σε μια εμπειρία WBL. Ως εκ τούτου, ο γενικός στόχος είναι να ενισχύσετε τις δεξιότητές σας για … Read more

6.2 Οδηγίες για τη Χρήση της Μάθησης με Βάση την Εργασία ως Μέρος μιας Προσέγγισης Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης

6.2 Οδηγίες για τη Χρήση της Μάθησης με Βάση την Εργασία ως Μέρος μιας Προσέγγισης Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης Πώς πιστεύετε ότι οι εμπειρίες WBL είναι χρήσιμες σε μια Προσέγγιση Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που, ως καθοδηγητής, πρέπει να υποβάλλετε στον εαυτό σας προτού προτείνετε αυτού του είδους τη δραστηριότητα σε ένα μοντέλο ολοκληρωμένης … Read more

6.1 Τι είναι η Μάθηση με Βάση την Εργασία;

6.1 Τι είναι η Μάθηση με Βάση την Εργασία; Ως καθοδηγητής, είμαστε βέβαιοι ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχετε ήδη κάνει χρήση της μάθησης που βασίζεται στην εργασία στο έργο σας. Ωστόσο, στο παρόν κεφάλαιο, θα αναλύσουμε μαζί σας ορισμένες βασικές έννοιες σε σχέση με τις ευκαιρίες μάθησης που βασίζονται στην εργασία. … Read more