Κεφάλαιο 7 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 7: Αναγνώριση της Προηγούμενης Μάθησης  Χρήσιμοι Πόροι   Η άποψη του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μη τυπική μάθηση και εκπαίδευση: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learning?desktop=true Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET): https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet Περισσότερες πληροφορίες για το Σοβαρό Παιχνίδι: https://grendelgames.com/what-are-serious-games/ Πώς να προσδιορίσετε το επίπεδο EQF σας: https://www.theeducators.com/home/certificate/system-guidelines/ Λεπτομερείς … Read more

Κεφάλαιο 6 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 6: Μάθηση με Βάση την Εργασία Χρήσιμοι Πόροι   Cedefop (2013). Return to Work: Work-based learning and the reintegration of unemployed adults into the labour market. Ανακτήθηκε από το http://www.cedefop.europa.eu/files/6121_en.pdf Cedefop (2015). Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe. Ανακτήθηκε από το https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf Cedefop (2018). Apprenticeship schemes in … Read more

Κεφάλαιο 5 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 5: Ψηφιακά Εργαλεία για την Παροχή Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης Χρήσιμοι Πόροι   Connecting Mentors and Mentees | Mentspot Services | Chronus LinkedIn Learning: Online Courses for Creative, Technology, Business Skills

Κεφάλαιο 4 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 4: Από την Επικοινωνία στον Διάλογο Χρήσιμοι Πόροι   https://www.youtube.com/watch?v=jCbxAMgfkkM – Non-violent communication www.cnvc.org – The Center for Nonviolent Communication https://www.youtube.com/watch?v=s3MCJZ7OGRk – Introduction to Motivational Interviewing https://motivationalinterviewing.org/understanding-motivational-interviewing https://www.youtube.com/watch?v=Yq5pJ0q3xuc – How to actively listen to others https://www.youtube.com/watch?v=KKB_JVNGjLY – Storytelling, Psychology and Neuroscience https://www.asaporg.com/what-makes-stories-so-powerful

Κεφάλαιο 3 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 3: Δημιουργία και Διατήρηση ενός Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης  Χρήσιμοι Πόροι   https://ejournals.bib.uni-wuppertal.de/index.php/sws/article/view/45 https://www.socialwork.org/resources/professional-networking/ https://www.esn-eu.org/ https://www.phoenix.edu/blog/strategic-networking-why-it-pays-to-plan.html

Κεφάλαιο 2 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 2: Λήψη μιας Οπτικής με Ενημέρωση για το Ψυχικό Τραύμα  Χρήσιμοι Πόροι ACEs– https://youtu.be/8gm–lNpzU4g Διατηρώντας το Παράθυρο της Ανοχής – https://www.techlearning.com/how–to/learning–loss–trauma–and–our–window–of–tolerance https://www.youtube.com/watch?v=FOCTxcaNHeg&t=5s https://beaconhouse.org.uk/resources/ http://www.smes–europa.org/ERASMUS+%20trauma.htm https://istss.org/membership/member–benefits–services https://www.facebook.com/gistt.org Εθνικός ιστότοπος υποστήριξης – https://eusinto.me/ Ψυχολόγοι στο Διαδίκτυο– https://complicated.life/

Κεφάλαιο 1 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 1: Η Προσέγγιση Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης Χρήσιμοι Πόροι   Συμβουλές για καθοδηγητές: https://www.guider-ai.com/blog/how-to-be-a-good-mentor Συμβουλές για την εισαγωγική συνεδρία με τους καθοδηγούμενους: https://www.guider-ai.com/blog/how-to-run-a-successful-intro-session-with-your-mentee Συμβουλές για καθοδήγηση: https://my.lerner.udel.edu/wp-content/uploads/Skills_for_Sucessful_Mentoring.pdf Συμβουλές για την επικοινωνία με τους καθοδηγούμενους: https://www.counseling.org/docs/default-source/Communications-/listening-amp-communication-skills-for-mentors-final2e3926f16116603abcacff0000bee5e7.pdf?sfvrsn=2 Συμβουλές για τη δημιουργία σχέσεων και εμπιστοσύνης: http://dusseldorp.org.au/wp-content/uploads/2006/12/MODULE-8_-Building-Relationships.pdf