Κεφάλαιο 7 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 7 Δραστηριότητα 32 Ο εαυτός μας και η εξωτερική αντίληψη Δραστηριότητα 34 Πού βρίσκονται τα ισχυρά μου σημεία; Δραστηριότητα 36 Συλλογή επαγγελματικής ανατροφοδότησης Δραστηριότητα 33 Ενισχύστε τα ισχυρά σημεία Δραστηριότητα 35 Έρευνα

Κεφάλαιο 6 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 6 Δραστηριότητα 27 Πολιτικές και πρακτικές μάθησης με βάση την εργασία Δραστηριότητα 29 Σχέδιο Μάθησης για την εμπειρία σας στη WBL Δραστηριότητα 31 Ανάπτυξη του προσωπικού σας ημερολογίου Δραστηριότητα 28 Το δικό σας προφίλ μιας σελίδας Δραστηριότητα 30 Πώς να προσελκύσετε τους εργοδότες στη WBL;

Κεφάλαιο 5 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 5 Δραστηριότητα 22 Δραστηριότητα γρήγορων γνωριμιών Δραστηριότητα 24 Προσωπική ανάλυση SWOT Δραστηριότητα 26 Σχεδιασμός της κατανόησης Δραστηριότητα 23 Το Τέλειο Τετράγωνο Δραστηριότητα 25 Μοντέλο Ρύθμισης Στόχων SMART

Κεφάλαιο 4 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 4 Δραστηριότητα 17 Η Επικοινωνιακή Τεχνική της Παράφρασης Δραστηριότητα 19 Η Επικοινωνιακή Τεχνική του Αναστοχασμού Δραστηριότητα 21 Αφήγηση Δραστηριότητα 18 Η Επικοινωνιακή Τεχνική της Διευκρίνισης Δραστηριότητα 20 Η Επικοινωνιακή Τεχνική της Σύνοψης

Κεφάλαιο 3 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 3 Δραστηριότητα 12 Συλλογή Αναμνήσεων Δραστηριότητα 14 Επένδυση σε περιφερειακό δίκτυο Δραστηριότητα 16 Χάρτης πόρων Δραστηριότητα 13 Αυτο-στοχασμός του ίδιου επαγγελματικού δικτύου Δραστηριότητα 15 Χάρτης δικτύου

Κεφάλαιο 2 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 2 Δραστηριότητα 7 Κατανόηση του Ψυχικού Τραύματος Δραστηριότητα 9 Επιπτώσεις των ACE στην ανάπτυξη του εγκεφάλου Δραστηριότητα 11 Παιχνίδι Ρόλων Δραστηριότητα 8 Αυτοστοχασμός τραυματικών εμπειριών Δραστηριότητα 10 Βασικές αποκρίσεις στην απειλή

Κεφάλαιο 1 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 1 Δραστηριότητα 1 Ποιος σας εμπνέει; Δραστηριότητα 3 Χρήση Παραγόντων Προόδου στη Διαδικασία της Καθοδήγησης Δραστηριότητα 5 Αναγνώριση της Προόδου στη Διαδρομή μας Δραστηριότητα 2 Χάρτης Ενσυναίσθησης Δραστηριότητα 4 Έχοντας επίγνωση της δικής μας μη συνειδητής προκατάληψης Δραστηριότητα 6 Χάρτης Οράματος