Κεφάλαιο 3 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 3: Δημιουργία και Διατήρηση ενός Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Βιβλιογραφία European Commission (2018). Effective outreach to NEETs. Experience from the ground. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Höher F. (2014). Vernetztes Lernen im Mentoring. Eine Studie zur nachhaltigen Wirkung und Evaluation von Mentoring. Wiesbaden: Springer VS. Eurofond (2016). Exploring the diversity of NEETs. Luxembourg: … Read more

Κεφάλαιο 3 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 3: Δημιουργία και Διατήρηση ενός Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης  Χρήσιμοι Πόροι   https://ejournals.bib.uni-wuppertal.de/index.php/sws/article/view/45 https://www.socialwork.org/resources/professional-networking/ https://www.esn-eu.org/ https://www.phoenix.edu/blog/strategic-networking-why-it-pays-to-plan.html

Κεφάλαιο 3 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 3 Δραστηριότητα 12 Συλλογή Αναμνήσεων Δραστηριότητα 14 Επένδυση σε περιφερειακό δίκτυο Δραστηριότητα 16 Χάρτης πόρων Δραστηριότητα 13 Αυτο-στοχασμός του ίδιου επαγγελματικού δικτύου Δραστηριότητα 15 Χάρτης δικτύου

3.4 Δημιουργία ενός Υποστηρικτικού Κοινωνικού Δικτύου για τον καθοδηγούμενο σας

3.4 Δημιουργία ενός Υποστηρικτικού Κοινωνικού Δικτύου για τον καθοδηγούμενο σας Όπως έχει ήδη περιγραφεί, χρειάζεται κάτι περισσότερο από έναν καθοδηγητή για να παρακινήσει και να υποστηρίξει τα άτομα NEET μακροπρόθεσμα. Ένα δίκτυο επαγγελματιών μπορεί να είναι χρήσιμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους καθοδηγούμενους … Read more

3.3 Ανάπτυξη του Επαγγελματικού σας Δικτύου ως Καθοδηγητής

3.3 Ανάπτυξη του Επαγγελματικού σας Δικτύου ως Καθοδηγητής Η ομάδα-στόχος των NEET συνήθως πρέπει να παλέψει με ένα πλήθος προβληματικών καταστάσεων. Αυτό το ανυπέρβλητο εμπόδιο αποτελείται από πολλά ζητήματα/προκλήσεις και καθιστά την υπέρβασή τους να φαίνεται αδύνατη με την πρώτη ματιά (βλ. Eurofond 2016). Ως καθοδηγητής, όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να προσδιοριστούν και να … Read more

3.2 Προς μια Διεπιστημονική Προσέγγιση

3.2 Προς μια Διεπιστημονική Προσέγγιση Η εργασία της καθοδήγησης και της συμπόρευσης με άτομα είναι μεμονωμένη και προσωπική. Γι’ αυτό η διαδικασία θα πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται εξατομικευμένα για κάθε καθοδηγούμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, όμως, κάθε καθοδηγητής ενεργεί και διαφορετικά. Το πώς θα εφαρμοστεί η καθοδήγηση εξαρτάται από το στιλ εργασίας και … Read more

3.1 Η σημασία των Υγιών Σχέσεων Αγάπης στην Ανάπτυξη ενός Ατόμου

3.1 Η σημασία των Υγιών Σχέσεων Αγάπης στην Ανάπτυξη ενός Ατόμου Η Σύνδεση είναι το Κλειδί Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να συνοδεύσουμε τους νέους στις πορείες τους απαιτείται εντατική εργασία. Από τη δημιουργία επαφής έως μια σχέση εμπιστοσύνης, απαιτείται πολλή ενασχόληση και επαγγελματισμός από την πλευρά του καθοδηγητή. Ειδικά, σε σχέση με την … Read more