Κεφάλαιο 1 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 1: Η Προσέγγιση Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης Βιβλιογραφία   Abdel – Magied, Y. (2014) What does my headscarf mean to you? [Online] Ανακτήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2021 από το Yassmin Abdel-Magied: What does my headscarf mean to you? | TED Talk eu (2021) Beyond NEET(D)s Report [Online]. Ανακτήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021 από το https://www.findyourtrack.eu/beyondneetdsreport/ Navarro, … Read more

Κεφάλαιο 1 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 1: Η Προσέγγιση Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης Χρήσιμοι Πόροι   Συμβουλές για καθοδηγητές: https://www.guider-ai.com/blog/how-to-be-a-good-mentor Συμβουλές για την εισαγωγική συνεδρία με τους καθοδηγούμενους: https://www.guider-ai.com/blog/how-to-run-a-successful-intro-session-with-your-mentee Συμβουλές για καθοδήγηση: https://my.lerner.udel.edu/wp-content/uploads/Skills_for_Sucessful_Mentoring.pdf Συμβουλές για την επικοινωνία με τους καθοδηγούμενους: https://www.counseling.org/docs/default-source/Communications-/listening-amp-communication-skills-for-mentors-final2e3926f16116603abcacff0000bee5e7.pdf?sfvrsn=2 Συμβουλές για τη δημιουργία σχέσεων και εμπιστοσύνης: http://dusseldorp.org.au/wp-content/uploads/2006/12/MODULE-8_-Building-Relationships.pdf

Κεφάλαιο 1 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 1 Δραστηριότητα 1 Ποιος σας εμπνέει; Δραστηριότητα 3 Χρήση Παραγόντων Προόδου στη Διαδικασία της Καθοδήγησης Δραστηριότητα 5 Αναγνώριση της Προόδου στη Διαδρομή μας Δραστηριότητα 2 Χάρτης Ενσυναίσθησης Δραστηριότητα 4 Έχοντας επίγνωση της δικής μας μη συνειδητής προκατάληψης Δραστηριότητα 6 Χάρτης Οράματος

1.4 Παρουσίαση της «Διαδρομής του Πελάτη»

1.4 Παρουσίαση της «Διαδρομής του Πελάτη» Η διαδρομή του πελάτη είναι η διαδικασία με την οποία ο καθοδηγούμενός σας αλληλεπιδρά με εσάς και με άλλους που ενδέχεται να συμμετέχουν στη διαδικασία προσδιορισμού και επίτευξης των στόχων του. Για να διασφαλίσετε ότι ο καθοδηγούμενός σας θα επιτύχει τον στόχο του, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τι τον … Read more

1.3 Προς ένα Μοντέλο Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης

1.3 Προς ένα Μοντέλο Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης Με βάση τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στην έκθεση έρευνας που είχε πραγματοποιηθεί στην πρώτη φάση αυτού του έργου (Π1) και με βάση τους παράγοντες προόδου που είχαν καθοριστεί, η κοινοπραξία έργου Beyond Neet(d)s ανέπτυξε ένα Μοντέλο ολοκληρωμένης καθοδήγησης για την υποστήριξη των επαγγελματιών που εργάζονται με δυσπρόσιτες και ιδιαιτέρως … Read more

1.2 Έχοντας επίγνωση της δικής μας μη συνειδητής προκατάληψης

1.2 Έχοντας επίγνωση της δικής μας μη συνειδητής προκατάληψης Είναι πολύ σημαντικό όταν εργαζόμαστε με ετερόκλητες ομάδες καθοδηγούμενων να έχουμε επίγνωση της δικής μας μη συνειδητής προκατάληψης. Είναι εξίσου σημαντικό οι νέοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε να γνωρίζουν τη δική τους μη συνειδητή προκατάληψη. Συνεπώς, τι είναι η μη συνειδητή προκατάληψη και γιατί είναι σημαντική; … Read more

1.1 Ποιος είναι ο καθοδηγούμενός μου και πώς μπορώ να ορίσω την πρόοδό του;

1.1 Ποιος είναι ο καθοδηγούμενός μου και πώς μπορώ να ορίσω την πρόοδό του; Συνεργασία με άτομα NEET ως Ομάδα-Στόχος Όταν εργάζεστε με μια ομάδα-στόχο που περιγράφεται ως «νέοι ενήλικες που δεν βρίσκονται υπό κατάρτιση, απασχόληση ή εκπαίδευση, οι οποίοι τείνουν να είναι δυσπρόσιτοι και ιδιαιτέρως μειονεκτούντες», δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι … Read more