Κεφάλαιο 5 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 5: Ψηφιακά Εργαλεία για την Παροχή Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης Βιβλιογραφία   European Commission. (2021). Adult Education in Europe, Building inclusive pathways to skills and qualifications. Luxemburg: Publications Office of the European Union. European Council. (2016). COUNCIL RECOMMENDATION of 19 December 2016 on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Official Journal of the European Union, C … Read more

Κεφάλαιο 5 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 5: Ψηφιακά Εργαλεία για την Παροχή Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης Χρήσιμοι Πόροι   Connecting Mentors and Mentees | Mentspot Services | Chronus LinkedIn Learning: Online Courses for Creative, Technology, Business Skills

Κεφάλαιο 5 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 5 Δραστηριότητα 22 Δραστηριότητα γρήγορων γνωριμιών Δραστηριότητα 24 Προσωπική ανάλυση SWOT Δραστηριότητα 26 Σχεδιασμός της κατανόησης Δραστηριότητα 23 Το Τέλειο Τετράγωνο Δραστηριότητα 25 Μοντέλο Ρύθμισης Στόχων SMART

5.4 Παραδείγματα χρήσιμων εργαλείων

5.4 Παραδείγματα χρήσιμων εργαλείων Εργαλεία Τηλεδιάσκεψης Το Microsoft Teams είναι μια δωρεάν εφαρμογή τηλεδιάσκεψης που κυκλοφόρησε το 2017 από τη Microsoft ως μέρος των προϊόντων Microsoft 365. Προσφέρει εργαλεία τηλεδιάσκεψης, συνομιλία στον χώρο εργασίας, αποθήκευση αρχείων και ενσωμάτωση εφαρμογών. Είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη και παρέχει επίσης την ευκαιρία να καταγράψετε τη συνάντησή σας, ώστε … Read more

5.3 Ολοκληρωμένη καθοδήγηση μετά τον COVID – Τι Μάθαμε;

5.3 Ολοκληρωμένη καθοδήγηση μετά τον COVID – Τι Μάθαμε; Ενσωμάτωση των Εργαλείων Διαδικτυακής Επικοινωνίας Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε τον κόσμο μας με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Είναι πλέον διαθέσιμα πολλά εργαλεία που επικεντρώνονται στο να καθιστούν τη μάθηση προσβάσιμη σε όλους μέσω της τεχνολογίας και έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς κατά τη … Read more

5.2 Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Beyond NEET(D)s

5.2 Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Beyond NEET(D)s Ο Προσωπικός Χάρτης Ένταξης (ΠΧΕ) Beyond NEET(D)s (Personal Integration Map (PIM)) είναι ένας παιγνιώδης (gamified) ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος που βασίζεται στη διδακτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε στο ολοκληρωμένο μοντέλο καθοδήγησης Beyond NEET(D)s (IO2) και εξελίσσει την παιδαγωγική του θεωρία ένα βήμα παραπέρα. Ο ΠΧΕ διαθέτει ένα σπονδυλωτό και προσαρμόσιμο διαδικτυακό … Read more

5.1 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Διαδικτυακή Επικοινωνία – Να τα Χρησιμοποιήσετε ή Μήπως Όχι;

5.1 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Διαδικτυακή Επικοινωνία – Να τα Χρησιμοποιήσετε ή Μήπως Όχι; Πού θα βρείτε τον καθοδηγούμενό σας στον διαδικτυακό χώρο  Όταν κάποιος σκέφτεται την καθοδήγηση, ένα από τα κύρια πράγματα που εξετάζει είναι η πραγματική, ανθρώπινη σύνδεση που δημιουργείται μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Αυτή η εικόνα μας ταξιδεύει στην προηγούμενη εποχή … Read more