Κεφάλαιο 4 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 4: Από την Επικοινωνία στον Διάλογο Βιβλιογραφία Πηγή εικόνων του κεφαλαίου: www.pixabay.com Rosenberg, Marshall B. (2003). Nonviolent Communication: A Language of Life (2η έκδ.). Encinitas, CA: PuddleDancer Press, ISBN 978-1-892005-03-8 Rollnick, Stephen; Butler Christopher C; Miller William R (2007). Motivational interviewing in health care: Helping patients change behavior. Guilford Publication. ISBN 9781593856120 Perrow, Susan (2012). Therapeutic Storytelling. Hawthorn Press; ISBN … Read more

Κεφάλαιο 4 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 4: Από την Επικοινωνία στον Διάλογο Χρήσιμοι Πόροι   https://www.youtube.com/watch?v=jCbxAMgfkkM – Non-violent communication www.cnvc.org – The Center for Nonviolent Communication https://www.youtube.com/watch?v=s3MCJZ7OGRk – Introduction to Motivational Interviewing https://motivationalinterviewing.org/understanding-motivational-interviewing https://www.youtube.com/watch?v=Yq5pJ0q3xuc – How to actively listen to others https://www.youtube.com/watch?v=KKB_JVNGjLY – Storytelling, Psychology and Neuroscience https://www.asaporg.com/what-makes-stories-so-powerful

Κεφάλαιο 4 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 4 Δραστηριότητα 17 Η Επικοινωνιακή Τεχνική της Παράφρασης Δραστηριότητα 19 Η Επικοινωνιακή Τεχνική του Αναστοχασμού Δραστηριότητα 21 Αφήγηση Δραστηριότητα 18 Η Επικοινωνιακή Τεχνική της Διευκρίνισης Δραστηριότητα 20 Η Επικοινωνιακή Τεχνική της Σύνοψης

4.4 Η Χρήση της Αφήγησης ως Εργαλείο Ενδυνάμωσης

4.4 Η Χρήση της Αφήγησης ως Εργαλείο Ενδυνάμωσης Τι είναι η αφήγηση; Η αφήγηση είναι η επικοινωνία ιδεών, πεποιθήσεων, προσωπικών εμπειριών και μαθημάτων ζωής με τη χρήση ιστοριών ή αφηγήσεων που προκαλούν ισχυρά συναισθήματα και γνώσεις. Ένας άλλος ορισμός υποστηρίζει ότι η αφήγηση είναι μια αρχαία μορφή τέχνης που διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στην ανατροφή των … Read more

4.3 Εξάσκηση στην Ενεργητική Ακρόαση

4.3 Εξάσκηση στην Ενεργητική Ακρόαση Τι είναι η ενεργητική ακρόαση; Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την ενεργητική ακρόαση, αλλά γενικά, είναι μια τεχνική προσεκτικής ακρόασης μεταξύ του καθοδηγητή και του/των καθοδηγούμενου(ων). Ο καθοδηγητής πρέπει επίσης να παρατηρεί τις μη λεκτικές ενδείξεις, να υποβάλλει ερωτήσεις για να κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο του μηνύματος του καθοδηγούμενου και να … Read more

4.2 Επικοινωνιακό Πλαίσιο ΙΙ: Συνέντευξη Παρακίνησης

4.2 Επικοινωνιακό Πλαίσιο ΙΙ: Συνέντευξη Παρακίνησης Συνέντευξη Παρακίνησης (MI) Η συνέντευξη παρακίνησης είναι μια συμβουλευτική προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα άτομα να βρουν το κίνητρο για να προβούν σε μια θετική αλλαγή συμπεριφοράς. Οι Miller και Rollnick ορίζουν την συνέντευξη παρακίνησης ως μια πελατοκεντρική μέθοδο για την ενίσχυση του εγγενούς κινήτρου για … Read more

4.1 Επικοινωνιακό Πλαίσιο Ι: Μη Βίαιη Επικοινωνία

4.1 Επικοινωνιακό Πλαίσιο Ι: Μη Βίαιη Επικοινωνία Η Προέλευση του Όρου Μη Βίαιη Επικοινωνία «Αν θέλουμε να είμαστε συμπονετικοί, πρέπει να έχουμε συναίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιούμε. Πρέπει και να μιλάμε και να ακούμε από καρδιάς». Αυτό το απόσπασμα χρησιμοποιήθηκε από τον Marshall Bertram Rosenberg, συγγραφέα βιβλίων που ασχολείται με τη μη βίαιη επικοινωνία. Ο … Read more