3.1 Η σημασία των Υγιών Σχέσεων Αγάπης στην Ανάπτυξη ενός Ατόμου

3.1 Η σημασία των Υγιών Σχέσεων Αγάπης στην Ανάπτυξη ενός Ατόμου

Η Σύνδεση είναι το Κλειδί

Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να συνοδεύσουμε τους νέους στις πορείες τους απαιτείται εντατική εργασία. Από τη δημιουργία επαφής έως μια σχέση εμπιστοσύνης, απαιτείται πολλή ενασχόληση και επαγγελματισμός από την πλευρά του καθοδηγητή. Ειδικά, σε σχέση με την ομάδα-στόχο των NEET, αυτή η διαδικασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και μπορεί να χαρακτηριστεί βασικός παράγοντας για την επιτυχημένη καθοδήγηση. Λάβετε υπόψη ότι ο όρος NEET περιγράφει μια ετερόκλητη ομάδα με διαφορετικές ανάγκες. Για κάποιους μπορεί να είναι μια προσωρινή κατάσταση, για άλλους μπορεί να είναι μια προβολή μειονεκτήματος[1]. Όταν προσεγγίσετε αυτήν την ομάδα-στόχο, μπορεί να βοηθήσει στον διαχωρισμό αυτών των δύο τύπων NEET για την περαιτέρω διαδικασία καθοδήγησης. Δεν είναι δυνατός ένας αυστηρός διαχωρισμός, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της παρούσας κατάστασης και των σχετικών στόχων.

Με τους όρους του καθοδηγητή ή του εκπαιδευτή μπορεί ήδη να αναφερθεί μια θετική και κινητήρια πτυχή για τη συνεργασία. Πρόκειται για ένα άτομο που παρέχει υποστήριξη και βοήθεια. Η αποσύνδεση από το σχολικό σύστημα, τα συμβουλευτικά ιδρύματα ή τους γονείς μπορεί να δημιουργήσει ένα κίνητρο για τους νέους ώστε να συνεργαστούν.

 Ιδιαιτέρως, η προσοχή και η ενσυναίσθηση είναι απαραίτητες για να απομακρύνετε τον καθοδηγούμενο από το σημείο όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη ζωή του. Η ενεργητική ακρόαση είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να αναγνωρίσετε και να επεξεργαστείτε την κατάσταση της ζωής και τους πιθανούς περαιτέρω στόχους. Η προσεκτική παρατήρηση και η αναγνώριση της συμπεριφοράς, της γλώσσας και της στάσης του άλλου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον εντοπισμό των στόχων και στα ρεαλιστικά επόμενα βήματα. Επιπλέον, αυτή η ευαίσθητη προσέγγιση είναι απαραίτητη όταν εργάζεστε με μια ευαίσθητη και δυσπρόσιτη ομάδα-στόχο, προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή κατάρρευση της σχέσης (βλ. Höher, 2014). Η Ενότητα 4 παρέχει προτάσεις για το πώς η επικοινωνία μπορεί να εφαρμοστεί στη διαδικασία της καθοδήγησης.

Η δημιουργία μιας σχέσης συνδέεται με την αναγνώριση και την εκτίμηση του καθοδηγούμενου. Η εστίαση μπορεί να υφίσταται στην ενίσχυση της προσωπικότητας. Η παρακίνηση μπορεί να συνδεθεί με τα ισχυρά σημεία του καθοδηγούμενου. Μέσω αυτής της θετικής και γεμάτης εκτίμηση προσέγγισης, μπορεί να αναπτυχθεί μια βάση εμπιστοσύνης. Η επισήμανση των παρατηρήσεων και των αξιολογήσεων του καθοδηγητή μπορεί να δείξει το ενδιαφέρον του και να αποκαλύψει τη βαθύτητα της διαδικασίας.

Ωστόσο, μπορούν να σημειωθούν προτάσεις για λύσεις ή ιδέες που προσδιορίζει ο καθοδηγητής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθοδήγησης αλλά όχι να εκφραστούν άμεσα. Η άμεση έκφρασή τους μπορεί να οδηγήσει στην απόσυρση ή την κατάθλιψη του καθοδηγούμενου, καθώς ο στόχος επιβάλλεται από έξω. Ο παράγοντας χρόνος παίζει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ο παράγοντας χρόνος δεν πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο στη διαδικασία της καθοδήγησης.

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

  1. Για ποια θέματα είναι διατεθειμένος να μιλήσει ο καθοδηγούμενος; Ποια θέματα αποφεύγει;
  2. Ποια είναι τα ενδιαφέροντα του καθοδηγούμενου;
  3. Έχω ακούσει ενεργητικά τον καθοδηγούμενο αντί να παρουσιάζω προτεινόμενες λύσεις;

 

[1] https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20118&langId=en