1.4 Παρουσίαση της «Διαδρομής του Πελάτη»

1.4 Παρουσίαση της «Διαδρομής του Πελάτη»

Η διαδρομή του πελάτη είναι η διαδικασία με την οποία ο καθοδηγούμενός σας αλληλεπιδρά με εσάς και με άλλους που ενδέχεται να συμμετέχουν στη διαδικασία προσδιορισμού και επίτευξης των στόχων του. Για να διασφαλίσετε ότι ο καθοδηγούμενός σας θα επιτύχει τον στόχο του, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τι τον οδήγησε σε αυτό το σημείο και να προσδιορίσετε τα βήματα που θα χρειαστεί να κάνει για να πραγματοποιήσει τους στόχους του.

Η διαδρομή του πελάτη δεν μπορεί να προβλεφθεί ή να υποτεθεί, καθώς είναι πολύ συγκεκριμένη για τις εμπειρίες ζωής του καθοδηγούμενού σας. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσετε πραγματικά τη διαδρομή του καθοδηγούμενού σας είναι να συνεργαστείτε μαζί του. Ζητήστε του να σκεφτεί τι θέλει να επιτύχει μέσω της καθοδήγησης, γνωρίστε τον – δημιουργήστε σχέσεις και εμπιστοσύνη και εργαστείτε μαζί για να θέσετε όρια και προσδοκίες. Ενδυναμώστε τον επιτρέποντάς του την ελευθερία να ορίζει την ατζέντα για τις συναντήσεις και να παρέχει ο ένας στον άλλο ανατροφοδότηση και προτάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Βοηθήστε τον να παρακολουθεί και να αναστοχάζεται την πρόοδό του σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του.

Οι καθοδηγούμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλογιστούν τα βήματα που έχουν κάνει στη ζωή τους μέχρι τώρα για να προχωρήσουν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα και να θέτουν στόχους για εκεί που φιλοδοξούν να βρεθούν. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες στην εργαλειοθήκη αυτού του κεφαλαίου που μπορούν να βοηθήσουν τον καθοδηγούμενό σας να συνειδητοποιήσει την πρόοδό του μέχρι σήμερα και να είναι περήφανος για το πόσο μακριά έχει φτάσει. Οι ρεαλιστικές φιλοδοξίες των καθοδηγούμενων θα πρέπει να ακουστούν και να συζητηθούν, και στη συνέχεια να γίνουν οι στόχοι της ζωής τους. Είναι τα ενδιάμεσα βήματα που μπορείτε να τους βοηθήσετε να κάνουν ώστε να διαμορφώσουν το επόμενο μέρος της διαδρομής τους.

 


Σχήμα 3: Επόμενο βήμα
[1]

Για να βοηθήσετε τον καθοδηγούμενό σας να οραματιστεί καλύτερα τη δική του διαδρομή, ζητήστε του να δημιουργήσει έναν «χάρτη οράματος» (δραστηριότητα εργαλειοθήκης 6). Αυτό θα τον βοηθήσει να συνειδητοποιήσει πόσο μακριά έχει φτάσει, να οραματιστεί πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον του και να καθορίσει τα βήματα που χρειάζονται για να φτάσει εκεί. Αυτός ο χάρτης οράματος θα σκιαγραφήσει τη διαδρομή του και θα καθορίσει πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με τον καθοδηγούμενό σας για να επιτύχετε τους στόχους του.

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

  1. Αναλογιστείτε τις εμπειρίες της ζωής σας που σας οδήγησαν εκεί που βρίσκεστε. Πώς επηρέασαν τη δική σας διαδρομή;
  2. Σκεφτείτε τους στόχους σας. Μπορείτε να προσδιορίσετε τα βήματα που θα χρειαστεί να κάνετε για να τους επιτύχετε;
  3. Για να κατανοήσουμε πραγματικά τη διαδρομή των άλλων, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη δική μας. Έχοντας μια ιδέα για την προσωπική σας διαδρομή, νιώθετε τώρα καλύτερα εξοπλισμένοι για να βοηθήσετε τους καθοδηγούμενούς σας να κατανοήσουν και να καθορίσουν τις δικές τους διαδρομές;

 

[1] Πηγή: https://pixabay.com/photos/business-the-next-step-next-success-4241792/