5.3 Ολοκληρωμένη καθοδήγηση μετά τον COVID – Τι Μάθαμε;

5.3 Ολοκληρωμένη καθοδήγηση μετά τον COVID – Τι Μάθαμε;

Ενσωμάτωση των Εργαλείων Διαδικτυακής Επικοινωνίας

Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε τον κόσμο μας με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Είναι πλέον διαθέσιμα πολλά εργαλεία που επικεντρώνονται στο να καθιστούν τη μάθηση προσβάσιμη σε όλους μέσω της τεχνολογίας και έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς κατά τη διάρκεια του COVID – 19 και τις επακόλουθες απαγορεύσεις κυκλοφορίας που έλαβαν χώρα σε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν μια τεράστια ευκαιρία μάθησης για άτομα που ασχολούνται με κάθε είδους παροχή μάθησης ώστε να ανακαλύψουν τι λειτουργεί καλά και τι όχι τόσο καλά για το κοινό και το θέμα τους.

Παρατίθενται μερικές γενικές συμβουλές:

  • Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και προσδοκίες – Ένας πολύ υγιής και δυναμικός τρόπος για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα εικονικής καθοδήγησης είναι να δημιουργήσετε προσδοκίες από την αρχή. Ο από κοινού καθορισμός των στόχων για την επίτευξη και η σαφήνεια αυτών των στόχων θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εστιάσουν την προσοχή τους και να νιώσουν ότι τους σέβονται και τους ακούνε.
  • Να είστε όσο το δυνατόν πιο επικοινωνιακοί – Η επικοινωνία μεταξύ των καθοδηγητών και των καθοδηγούμενων είναι απαραίτητη για να αναπτυχθούν τα προγράμματα εικονικής καθοδήγησης και να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα και ουσιαστικά. Η συνεχής και ουσιαστική επικοινωνία επιτρέπει τη διαφοροποιημένη έκφραση των συναισθημάτων και των ιδεών και την καλύτερη οικειότητα και αίσθηση συνοχής. Επιπλέον, οι συχνές υπενθυμίσεις και οι έλεγχοι από τον καθοδηγητή θα υπενθυμίζουν στους συμμετέχοντες τη δέσμευσή τους στο πρόγραμμα και θα τους βοηθήσουν να αισθάνονται συνδεδεμένοι ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός της σχέσης καθοδήγησης.

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

  1. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να καταστήσετε το εικονικό σας πρόγραμμα καθοδήγησης πιο ελκυστικό για μια συγκεκριμένη ομάδα.
  2. Ποιες αλλαγές ή προσαρμογές θα μπορούσατε να κάνετε για την εφαρμογή ενός διαδικτυακού προγράμματος καθοδήγησης;