Κεφάλαιο 6 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 6: Μάθηση με Βάση την Εργασία

Χρήσιμοι Πόροι

 

Cedefop (2013). Return to Work: Work-based learning and the reintegration of unemployed adults into the labour market. Ανακτήθηκε από το http://www.cedefop.europa.eu/files/6121_en.pdf

Cedefop (2015). Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe. Ανακτήθηκε από το https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf

Cedefop (2018). Apprenticeship schemes in European countries: a cross-nation overview. Ανακτήθηκε από το https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4166

EUSE (2010). Supported Employment Toolkit. Ανακτήθηκε από το http://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010.pdf

Isfol. Tutor aziendale per l’apprendistato: manuale per la formazione. Ανακτήθηκε από το http://www.isfol.it/pubblicazioni/highlights/manuale-del-tutor-per-lapprendistato/ (διατίθεται μόνο στα ιταλικά)

Nebraska Department of Education (2018). Sample Training agreement for work-based learning. Ανακτήθηκε από το https://cdn.education.ne.gov/wp-content/uploads/2018/10/16-Training-Agreement.pdf

NetWBL. Work-based learning Toolkit. Ανακτήθηκε από το https://www.wbl-toolkit.eu/index.php?id=3

The Learning Community for Person Centered Practices. Person centered planning. Ανακτήθηκε από το https://tlcpcp.com/our-work/pcp/