Κεφάλαιο 4 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 4: Από την Επικοινωνία στον Διάλογο

Χρήσιμοι Πόροι

 

https://www.youtube.com/watch?v=jCbxAMgfkkM – Non-violent communication

www.cnvc.org – The Center for Nonviolent Communication

https://www.youtube.com/watch?v=s3MCJZ7OGRk – Introduction to Motivational Interviewing

https://motivationalinterviewing.org/understanding-motivational-interviewing

https://www.youtube.com/watch?v=Yq5pJ0q3xuc – How to actively listen to others

https://www.youtube.com/watch?v=KKB_JVNGjLY – Storytelling, Psychology and Neuroscience

https://www.asaporg.com/what-makes-stories-so-powerful