Κεφάλαιο 2 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 2: Λήψη μιας Οπτικής με Ενημέρωση για το Ψυχικό Τραύμα 

Χρήσιμοι Πόροι

ACEshttps://youtu.be/8gmlNpzU4g

Διατηρώντας το Παράθυρο της Ανοχής – https://www.techlearning.com/howto/learninglosstraumaandourwindowoftolerance

https://www.youtube.com/watch?v=FOCTxcaNHeg&t=5s

https://beaconhouse.org.uk/resources/

http://www.smeseuropa.org/ERASMUS+%20trauma.htm

https://istss.org/membership/memberbenefitsservices

https://www.facebook.com/gistt.org

Εθνικός ιστότοπος υποστήριξης – https://eusinto.me/

Ψυχολόγοι στο Διαδίκτυοhttps://complicated.life/