Κεφάλαιο 1 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 1: Η Προσέγγιση Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης

Χρήσιμοι Πόροι

 

Συμβουλές για καθοδηγητές: https://www.guider-ai.com/blog/how-to-be-a-good-mentor

Συμβουλές για την εισαγωγική συνεδρία με τους καθοδηγούμενους: https://www.guider-ai.com/blog/how-to-run-a-successful-intro-session-with-your-mentee

Συμβουλές για καθοδήγηση: https://my.lerner.udel.edu/wp-content/uploads/Skills_for_Sucessful_Mentoring.pdf

Συμβουλές για την επικοινωνία με τους καθοδηγούμενους: https://www.counseling.org/docs/default-source/Communications-/listening-amp-communication-skills-for-mentors-final2e3926f16116603abcacff0000bee5e7.pdf?sfvrsn=2

Συμβουλές για τη δημιουργία σχέσεων και εμπιστοσύνης: http://dusseldorp.org.au/wp-content/uploads/2006/12/MODULE-8_-Building-Relationships.pdf