4.4 Η Χρήση της Αφήγησης ως Εργαλείο Ενδυνάμωσης

4.4 Η Χρήση της Αφήγησης ως Εργαλείο Ενδυνάμωσης

Τι είναι η αφήγηση;

Η αφήγηση είναι η επικοινωνία ιδεών, πεποιθήσεων, προσωπικών εμπειριών και μαθημάτων ζωής με τη χρήση ιστοριών ή αφηγήσεων που προκαλούν ισχυρά συναισθήματα και γνώσεις. Ένας άλλος ορισμός υποστηρίζει ότι η αφήγηση είναι μια αρχαία μορφή τέχνης που διαδραματίζει αναντικατάστατο ρόλο στην ανατροφή των παιδιών και γενικότερα στην ανθρώπινη επικοινωνία..

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την αφήγηση στη συμβουλευτική;

Η αφήγηση ιστοριών είναι μια από τις αποτελεσματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη συμβουλευτική. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για την ομάδα-στόχο των ατόμων NEET επειδή είναι κατανοητή, αποτελεσματική και ελκυστική. Οι ιστορίες έχουν τη δύναμη να βοηθήσουν τους καθοδηγούμενους να αποκτήσουν διορατικότητα για τα προβλήματά τους χωρίς να προβάλλουν άμυνες. Οι καθοδηγούμενοι λένε συνήθως τις δικές τους ιστορίες και, συνεπώς, αρχίζουν να κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και την κατάσταση της ζωής τους. Ο καθοδηγητής μπορεί επίσης να αφηγηθεί στον καθοδηγούμενο ιστορίες (ή να τις παρέχει σε γραπτή μορφή) άλλων ατόμων που έχουν βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση με τον καθοδηγούμενο. Μαζί, μπορούν στη συνέχεια να συζητήσουν την ιστορία. Το να μιλάμε για ιστορίες επιτρέπει στους καθοδηγούμενους να απομακρυνθούν από το πρόβλημα και να το δουν από μια διαφορετική οπτική γωνία, πιο αμερόληπτα και αντικειμενικά.

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

  1. Πώς θα ορίζατε την αφήγηση;
  2. Γιατί η αφήγηση ιστοριών είναι μια κατάλληλη συμβουλευτική μέθοδος για την εργασία με νέους από την ομάδα-στόχο των ατόμων NEET;