3.3 Ανάπτυξη του Επαγγελματικού σας Δικτύου ως Καθοδηγητής

3.3 Ανάπτυξη του Επαγγελματικού σας Δικτύου ως Καθοδηγητής

Η ομάδα-στόχος των NEET συνήθως πρέπει να παλέψει με ένα πλήθος προβληματικών καταστάσεων. Αυτό το ανυπέρβλητο εμπόδιο αποτελείται από πολλά ζητήματα/προκλήσεις και καθιστά την υπέρβασή τους να φαίνεται αδύνατη με την πρώτη ματιά (βλ. Eurofond 2016). Ως καθοδηγητής, όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να προσδιοριστούν και να επισημανθούν, αλλά η εργασία πάνω σε αυτά συχνά δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του καθοδηγητή. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ιδρύματα και σημεία επαφής προκειμένου να μπορείτε να παραπέμψετε σωστά τον καθοδηγούμενο. Ειδικά στο περιφερειακό πλαίσιο, αυτές οι γνώσεις είναι απαραίτητες για να μπορέσετε να μεταδώσετε επαγγελματικά θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τη διαδικασία της καθοδήγησης.

Παραδείγματα αυτού είναι η συμβουλευτική για χρέη, η συμβουλευτική για τον εθισμό, οι ψυχοθεραπευτές, αλλά και οι γιατροί και οι αρχές. Βασική πτυχή για την επιτυχή εφαρμογή είναι η βιώσιμη παροχή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αρκεί να γνωστοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας στον καθοδηγούμενο. Ο κοινός προγραμματισμός, οι υπενθυμίσεις και ο αναστοχασμός σχετικά με τις συναντήσεις μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη εφαρμογή και θα πρέπει να ενσωματωθούν στην καθοδήγηση.

 

Για να γνωρίζετε το περιφερειακό δίκτυο υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης, η δικτύωση πρέπει να αποτελεί μέρος της υποχρέωσης του καθοδηγητή. Είναι λογικό να παρακολουθείτε συναντήσεις δικτύου και να γνωρίζετε τα περιεχόμενα διαφορετικών υπηρεσιών για να είστε συνεχώς ενημερωμένοι.

Eexchanging experiences (Jugend am Werk Stmk GmbH)

Επιπλέον, η διάδοση του δικού του έργου μπορεί να τεθεί στο επίκεντρο. Πώς ενημερώνεται η ομάδα-στόχος για την υπηρεσία μου; Είναι γνωστή στην περιοχή μου; Συχνά, η πρόσβαση στην ομάδα-στόχο είναι εφικτή μέσω άλλων συστημάτων επαγγελματικής υποστήριξης, τα οποία – από άποψη βιωσιμότητας – διασφαλίζουν ότι οι νέοι καταφθάνουν και παραμένουν στη διαδικασία της καθοδήγησης.

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

  1. Είμαι ενήμερος για έργα/προσφορές σε περιφερειακό επίπεδο;
  2. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι φορείς με τους οποίους πρέπει να έρθω σε επαφή;
  3. Είναι η εργασία/το έργο μου γνωστά σε περιφερειακό επίπεδο;