7.1 Význam uznání předchozího učení

7.1 Význam uznání předchozího učení

I když je formální vzdělání základním kamenem na životní cestě člověka a zanechává otisk na každém, kdo prošel nějakou formou formálního vzdělávání, je známou skutečností, že lidé získávají velkou část svých znalostí a také dovedností a kompetencí, které mají, mimo formální vzdělávání a školení. Osoba, která nemá žádné formální tituly získané formálním vzděláním, může mít zároveň mnoho odborných kompetencí a dovedností, které lze získat pouze osobním ponořením do sebe a jinými styly učení.

Cedefop (Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání) poskytuje definici toho, co je učení, a popisuje ho jako proces, „ve kterém člověk vstřebává informace, myšlenky a hodnoty, a tímto způsobem získává znalosti, dovednosti a kompetence.“ Různá prostředí, uspořádání a okolnosti, ve kterých probíhá samotný proces učení, jsou nesmírně rozmanité a pestré. Celkově existují tři typy učení, které jsou mezinárodně uznávány: formální kvalifikace, formální kvalifikace, neformální učení a informální učení Všechny tyto typy učení jsou zásadní a všechny hrají důležitou roli v individuálním vzdělávacím rozvoji člověka.

Aby člověk mohl těžit z formálního nebo neformálního učení, musí se rozhodnout, že se dobrovolně nebo povinně zapojí do procesu učení (v případě povinné školní docházky, vzdělávání nebo odborné přípravy na pracovišti), zatímco k informálnímu učení dochází neustále a v každodenním životě. Bez ohledu na to, na čem je předchozí učení založeno a kdekoli se získávají zkušenosti, mají společné to, že obohacují život člověka, poskytují mu nové dovednosti a kompetence, umožňují mu zakoušet nové věci, zlepšovat jeho znalosti a přidávat mu na osobnosti. Aby bylo toto učení viditelné a hmatatelné, je nezbytné, aby bylo předchozí učení uznáváno, aby bylo možné ověřovat výsledky učení v profesionálním prostředí.

 

Reflektivní otázky pro čtenáře:

  1. Je něco, co jste se naučili, na co jste hrdí a přejete si, aby to bylo formálně uznáno?
  2. Proč si myslíte, že je důležité formálně uznávat neformálně nabyté dovednosti?