4.4 Použití vyprávění příběhů jako nástroje pro zmocnění

4.4 Použití vyprávění příběhů jako nástroje pro zmocnění

Co je vyprávění – Storytelling?

Vyprávění příběhů je sdělování myšlenek, přesvědčení, osobních zkušeností a životních lekcí pomocí příběhů nebo vyprávění, které vyvolávají silné emoce a postřehy. Jiná definice říká, že vyprávění příběhů je prastarý druh umění, který hraje nezastupitelnou roli ve výchově dětí a v lidské komunikaci vůbec.

Proč používat v poradenství vyprávění příběhů?

Vyprávění příběhů je jednou z účinných metod používaných v poradenství. Tato metoda je velmi vhodná pro cílovou skupinu NEET, protože je srozumitelná, efektivní a poutavá. Příběhy mají sílu pomoci svěřencům rozvinout vhled do jejich problémy, aniž by se museli bránit. Mentorovaní obvykle vyprávějí své vlastní příběhy a začnou tak lépe chápat sami sebe a svou životní situaci. Mentor může také vyprávět příběhy (nebo je poskytnout v písemné formě) jiných lidí, kteří se ocitli v podobné situaci jako mentorovaný. Společně pak mohou diskutovat o příběhu. Mluvit o příbězích umožňuje mentorovaným odstoupit od problému a podívat se na něj z jiné perspektivy, nestranněji a objektivněji.

 

Reflektivní otázky pro čtenáře:

  1. Jak byste definoval vyprávění příběhů – Storytelling?
  2. Proč je vyprávění vhodnou poradenskou metodou pro práci s mladými lidmi z cílové skupiny NEET?