3.2 Směrem k multidisciplinárnímu přístupu

3.2 Směrem k multidisciplinárnímu přístupu

Práce v poradenství a doprovázení lidí je velmi individuální a osobní. Proto by měl být proces navržen a implementován individuálně pro každého svěřence. V této souvislosti ale také každý mentor jedná jinak. Jak bude poradenství realizováno, závisí na pracovním stylu a přístupu mentora. Proto je důležitá a doporučená neustálá reflexe vlastní profesní role (viz Höher 2014).

Vícerozměrnost v praktické poradenské práci je dalším zásadním faktorem. Do procesu poradenství lze začlenit různé přístupy. K tomu je důležité dodržovat přístup k možnostem celoživotního vzdělávání. Nové přístupy a metody lze vyvíjet a testovat na základě dalšího vzdělávání a školení. Toto rozšíření repertoáru podporuje a rozšiřuje jeho možnosti v poradenském procesu.

Důraz by měl být kladen na individuální schopnosti mentorovaného; integrací aspektu genderu a diverzity by měly být odstraněny přímé a nepřímé nevýhody způsobené pohlavím, původem, kulturou atd. Dalším zásadním aspektem tohoto přístupu je navíc citlivý jazyk týkající se přidělování rolí.

 

Reflektivní otázky pro čtenáře:

  1. Co ve mně osobně jako mentorovi poradenství spouští?
  2. Do jaké míry podléhám předsudkům při posuzování situací mentorovaných?
  3. Jaké techniky aktivního naslouchání používám?