3.3 Rozšiřování vaší profesionální sítě jako mentora

3.3 Rozšiřování vaší profesionální sítě jako mentora

Cílová skupina NEET se obvykle musí potýkat s množstvím problematických situací. Tato nepřekonatelná skála se skládá z mnoha problémů/výzev a jejich překonání se na první pohled mnohdy zdá nemožné (viz Eurofond 2016). Jako mentor lze všechny tyto problémy identifikovat a upozornit na ně, ale práce na nich často nespadá do oblasti působnosti mentora. K tomu je důležité znát instituce a kontaktní místa, aby bylo možné svěřence správně doporučit. Zejména v regionálním kontextu jsou tyto znalosti vyžadovány, aby bylo možné odborně předávat témata, která nelze v rámci poradenského procesu řešit.

Příkladem toho jsou dluhové poradenství, poradenství v oblasti závislostí, psychoterapeuti, ale také lékaři a úřady. Základním aspektem úspěšné implementace je udržitelné poskytování služeb. Například ve většině případů nestačí předat kontaktní údaje mentorovanému. Společné schůzky, připomínky a úvahy o schůzkách mohou přispět k udržitelné implementaci a měly by být začleněny do poradenství.

 

Aby bylo možné poznat regionální síť poradenských a poradenských služeb, musí být vytváření sítí součástí mandátu mentora. Má smysl navštěvovat síťová setkání a seznamovat se s obsahem různých služeb, abyste byli neustále v obraze.

Obrázek: Výměna zkušeností (organizace Jugend am Werk Stmk GmbH)

Kromě toho lze zaměřit pozornost na šíření vlastní služby. Jak je cílová skupina informována o mé službě? Je služba v mém regionu známá? Přístup k cílové skupině často vede přes jiné systémy profesionální podpory, které – z hlediska udržitelnosti – zajišťují, že mladí lidé dorazí a zůstanou v procesu mentoringu.

 

Reflektivní otázky pro čtenáře:

  1. Znám regionální projekty/nabídky související s poradenstvím osobám NEET?
  2. Existují nějaké zúčastněné strany, se kterými bych se měl spojit?
  3. Je moje práce/služba známá v regionu?