1.4 Představení „Cesty klienta“

1.4 Představení „Cesty klienta“

Cesta klienta je proces, při kterém mentorovaný komunikuje s vámi a ostatními, kteří mohou být zapojeni do procesu poradenství. Abyste zajistili, že váš svěřenec dosáhne svého cíle, musíte nejprve porozumět tomu, co ho k volbě cíle vedlo, a určit kroky, které bude muset učinit, aby se jeho cíle staly skutečností.

Cestu klienta nelze předvídat ani předpokládat, protože je velmi specifická pro každého svěřence. Proto nejlepším způsobem, jak skutečně porozumět cestě mentorovaného, je spolupracovat s ním. Požádejte je, aby se zamysleli nad tím, čeho chtějí poradenstvím dosáhnout. vtáhněte je do procesu poradenství tím, že jim umožníte stanovovat témata poradenských schůzek. Pomozte jim sledovat a reflektovat jejich pokrok na jejich cestě.

Mentorovaní by měli být povzbuzováni k tomu, aby přemýšleli o krocích, které dosud v životě udělali. Měli by být podporováni při tvorbě osobních cílů a hledání cest k jejich dosažení. V této kapitole je mnoho aktivit, které mohou vašemu svěřenci pomoci uvědomit si svůj dosavadní pokrok a být hrdý na to, jak daleko se dostal. Realistické aspirace mentorovaných by měly být vyslechnuty a prodiskutovány, a ty se pak stanou jejich životními cíli.

 


Obrázek 3: Další krok[1]

Abyste svému svěřenci pomohli lépe si představit svou vlastní cestu, požádejte ho, aby vytvořil „mapu vize“ (aktivita 6 ze sady nástrojů). To jim pomůže uvědomit si, jak daleko se dostali, představit si, jak by mohla vypadat jejich budoucnost, a určit kroky potřebné k tomu, aby se tam dostali. Tato mapa vize nastíní jejich cestu a určí, jak můžete spolupracovat se svým svěřencem na dosažení jeho cílů.

 

Reflektivní otázky pro čtenáře:

  1. Zamyslete se nad svými životními zkušenostmi, které vás dovedly tam, kde jste. Jak různé klíčové události ovlivnily vaši vlastní cestu?
  2. Myslete na své cíle. Dokážete určit kroky, které budete muset udělat, abyste jich dosáhli?
  3. Abychom skutečně pochopili cestu druhých, musíme nejprve porozumět své vlastní. Máte představu o své osobní cestě, cítíte se nyní lépe vybaveni k tomu, abyste pomohli svým svěřencům pochopit a určit jejich individuální cesty?

 

[1]Zdroj:https://pixabay.com/photos/business-the-next-step-next-success-4241792/