5.2 Online platforma Beyond NEET(D)s

5.2 Online platforma Beyond NEET(D)s

Osobní Integrační Mapa (OIM) projektu Beyond NEET(D)s je gamifikovaný otevřený vzdělávací zdroj, který je postaven na didaktickém přístupu vyvinutém v modelu integrovaného poradenství projektu Beyond NEET(D)s. Tento vzdělávací zdroj posouvá zmíněný pedagogický koncept o krok dále. OIM obsahuje modulární a přizpůsobitelné online prostředí s otevřeným zdrojovým kódem, které využívá gamifikovaný systém odměn za účelem zapojení mladých lidí ohrožených sociálním a ekonomickým vyloučením. Platforma také nabízí mechanismy pro úzké monitorování a komunikaci mezi mentory a mentorovanými, aby se proces poradenství usnadnil a stal se ještě efektivnější.

Hodnota Osobní integrační mapy spočívá v její schopnosti umožnit znevýhodněným mladým lidem najít sílu a vytrvalost využívat individualizovaných služeb trhu práce, které podporují jejich sociální začlenění. Může to být poprvé, kdy se někteří členové cílové skupiny dostanou do kontaktu s poradenskými službami, které jim umožní formální registraci a přístup k poradenské či sociální podpoře. Pro jiné to bude cesta k usnadnění vstupu na trh práce. A pro některé další to může být zásadní životní milník při opětovném úspěšném zapojení do systému vzdělávání nebo k zahájení nové pracovní kariéry.