1.1 Kdo je můj svěřenec a jak mohu definovat jeho pokrok?

1.1 Kdo je můj svěřenec a jak mohu definovat jeho pokrok?

Práce s NEET jako cílovou skupinou

Když pracujete s cílovou skupinou popsanou jako „mladí dospělí bez zaměstnání nebo vzdělávání, navíc vysoce znevýhodnění“, nemělo by vás překvapit, že tato skupina je ve skutečnosti velmi různorodá. Jejich původ je odlišný, jejich důvody, proč nejsou v zaměstnání nebo vzdělání, jsou různé, stejně tak jejich představy o životě a budoucnosti jsou pravděpodobně odlišné. Dá se s jistotou říci, že NEET mají různé POTŘEBY.

Když pracujete s někým, kdo je považován za cílovou skupinu ‚NEET‘ – budeme o něm dále mluvit jako o mentorovaném – je pravděpodobné, že jej budete individuálně podporovat. Vaším cílem může být podpořit je na cestě k dalšímu pokroku v jejich životě, ať už jde o vzdělávání, zaměstnání nebo jakékoli jiné zapojení, se kterým by se cítili spokojeni.

Někdy je (kariérové) poradenství vnímáno jako setkání s mentorovaným, dotazování se na to, co by chtěl dělat, nabídnutí přehledu jeho možností. Bohužel to není tak jednoduché a v této roli je zapojeno mnohem více, než by se na první pohled zdálo. Práce s touto skupinou mentorovaných je náročná, poutavá a někdy i zklamáním.

 

Více než poradenství v oblasti kariéry nebo vzdělávání

Složitost těchto situací přesahuje „kariérové“ nebo „vzdělávací“ poradenství a souvisí spíše s hledáním důvěry, motivací, budováním sebeúcty, spoluprací s dalšími odbornými službami, hledáním správného způsobu komunikace atd. Průzkum provedený v rámci projektu Beyond Neet(d)s s odborníky ze šesti různých evropských zemí pracujících s touto cílovou skupinou potvrdil hlavní výzvy, kterým mentoři čelí v souvislosti s psychologickou podporou a komunikací. Ačkoli odborníci pracující s touto cílovou skupinou disponují širokou škálou vzdělání, jen několik z nich má poradenské zázemí nebo zkušenosti jako odborník na duševní zdraví.

Nabízení psychologické podpory není – navzdory tomu, co by si někteří mysleli – ve skutečnosti práce jednoho člověka. Zpravidla se jedná o potřeby celé podpůrné sítě.

Další výzva, která je jádrem práce, do které se mentoři zapojují, souvisí s komunikací. Dotazník z projektu Beyond Neet(d)s odhalil třenice v komunikačním procesu mezi mentory a mentorovanými. Mnoho mentorů má potíže s oslovením cílové skupiny a – když je konečně osloví – mají obtíže udržet je aktivní a volit vhodný způsob komunikace, který vyhovuje oběma stranám. Profesionálové neustále hledají nové a rozmanité způsoby, jak oslovit svou cílovou skupinu, ale kvůli nedostatku času nebo zdrojů se často jedná spíše o metodu pokusu a omylu.

Kromě toho je komunikace více než oslovení cílové skupiny. Komunikační proces mezi mentorem a mentorovaným je často rozdělen. V poradenském přístupu je klíčové sladit komunikaci mezi mentorem a mentorovaným. To znamená, že mentor musí být schopen pozorně naslouchat příběhu mentorovaného.

 

Měření pokroku účastníků

Paralelně s vývojem integrovaného modelu poradenství museli partneři v rámci tohoto projektu také najít způsob, jak měřit pokrok mentorovaného.

Partneři projektu začali identifikovat 4 různé oblasti, kde by mentoři mohli pomoci svým svěřencům pokročit. Vzhledem k tomu, že osoby NEET jsou tak různorodá skupina, musí být i faktory pokroku flexibilně definovatelné pro každého mentorovaného. Proto projektový tým zařadil do poradenského modelu tzv. „nedefinované faktory pokroku“. Toto byl první krok ve fázi vývoje faktorů pokroku a později integrovaného modelu poradenství.

Obrázek 1: Faktory pokroku Beyond Neet(d)s (2021)

Jako další krok jsme pro každou z těchto kategorií definovali 5 konkrétních faktorů pokroku. Vědomě jsme se rozhodli je popsat tak, aby každý z faktorů byl snadno měřitelný, protože to zvyšuje využitelnost pro faktory v dalším vývoji projektu.

Tyto faktory pokroku[1] lze použít jako doplňkový nástroj pro měření pokroku při vedení mentorovaného. Lze je nalézt v aktivitě sady nástrojů „Využití faktorů pokroku v procesu poradenství“, která vás podporuje při zavádění těchto faktorů do praxe.

 

Reflektivní otázky pro čtenáře:

  1. Cítíte jistotu v poskytování psychologické podpory osobám cílové skupiny NEET?
  2. Existují další odborníci, kteří vás mohou v této roli podpořit?
  3. Jak dobře s vámi mentorovaní komunikují?
  4. Jak aktuálně měříte pokrok během poradenství?

 

[1]Viz kapitola 6. Work-Based Learning (str. 57)