Kapitola 7 – Užitečné zdroje

Kapitola 7: Uznání předchozího učení

Užitečné zdroje

 

Názor Rady Evropy na neformální učení a vzdělávání:https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learning?desktop=true

Více informací o Evropském systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET):https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet

Více informací o Serious Gaming: https://grendelgames.com/what-are-serious-games/

Jak zjistit svou úroveň EQF:https://www.theeducators.com/home/certificate/system-guidelines/

Podrobné informace a popisy úrovní: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR):https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions