Kapitola 5 – Bibliografie

Kapitola 5: Digitální nástroje pro poskytování integrovaného poradenství

Bibliografie

 

  • Evropská komise. (2021). Vzdělávání dospělých v Evropě, Budování inkluzivních cest k dovednostem a kvalifikacím. Lucembursko: Úřad pro publikace Evropské unie.
  • Evropská rada. (2016). DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. prosince 2016 o cestách zvyšování kvalifikace: nové