1.3 Integrovaný model poradenství

1.3 Integrovaný model poradenství

Na základě výzev, které byly identifikovány ve výzkumné zprávě, která byla provedena v první fázi tohoto projektu (projektový výstup 1), a na základě faktorů pokroku, které byly definovány, vyvinulo konsorcium projektu Beyond Neet(d)s Integrovaný Model Poradenství na podporu odborníků pracujících s marginalizovanými osobami mimo systém vzdělávání a systém trhu práce, tzv. osobami NEET.

Integrovaný model poradenství vyvinutý jako součást projektu Beyond Neet(d)s staví na modelu používaném k definování faktorů pokroku a nabízí komplexní, ale integrovaný pohled na poradenství osob NEET. Model identifikuje 5 klíčových oblastí v procesu poradenství:

  • : Důležitým aspektem procesu je podpora mentorovaného v jeho sebeuvědomění, sebereflexi a osobním rozvoji či růstu. Tato oblast může zahrnovat práci na sebevědomí, motivaci a další témata zaměřená na získání lepší představy o tom, kdo mentorovaní jsou a jaké jsou jejich sny, přání a cíle.
  • Kontext: Každý mentorovaný si s sebou nese své osobní zázemí, svou historii. Jako mentor se z toho můžete cítit frustrovaní, protože právě to velmi často ztěžuje vašemu svěřenci udělat další krok ve svém životě. Může to souviset s rodinnými povinnostmi, duševním zdravím, fyzickým zdravím, žádnou podpůrnou sítí a řadou dalších věcí, které mají vliv na to, kým jsou a v jaké fázi života se nacházejí. Dalším důvodem, proč může být práce v této oblasti frustrující, je ten, že není vždy jasné, „jak daleko vaše práce sahá“. Proto, když zjistíte, že pracujete s kontextem svých svěřenců, je klíčové konzultovat svou síť a zapojit další (profesionální) podpůrné služby, které podpoří nejen vašeho mentorovaného, ale také vás a vaše profesní hranice.
  • Zaměstnatelnost: Jako mentor se vždy snažíte vést svého svěřence k něčemu, ať už je to školení, zaměstnání nebo další krok vpřed v jeho životě. Dosažení určitého druhu zaměstnání v určité fázi jejich života je však téměř vždy dlouhodobým cílem. Proto s nimi pracujete na hledání dalšího kroku, pomáháte jim najít kurz, vytvořit životopis nebo je připravit na přijímací pohovor.
  • V práci: Schopnost najít práci je velký úspěch, na který by měl být každý mentorovaný hrdý. Udržet si zaměstnání však může být pro některé z různých důvodů ještě obtížnější. Integrované poradenství nekončí, jakmile mentorovaný najde zaměstnání. Je třeba mentorovaného podpořit ve snaze zvládnout zkušební dobu a práci si udržet.

 

Pokud totiž dojde k ukončení pracovního poměru, může být psychický stav i sociální postavení mentorovaného rázem opět v troskách.

  • Komunikace: Jádrem integrovaného modelu poradenství je komunikace. Bez ohledu na to, co děláte se svým svěřencem, na každém kroku je komunikace. Komunikace je klíčová. Určuje, zda si mentorovaný najde cestu k vaší službě, zda vám důvěřuje natolik, že se dostaví nebo se vrátí na další schůzku, nebo zda se bude cítit dostatečně bezpečně, aby vám řekl celý příběh. Pro každou z domén v rámci integrovaného modelu poradenství je nezbytná neverbální i verbální komunikace a dovednosti, jako je aktivní naslouchání, projevování empatie a uvědomění si své vlastní zaujatosti. Budování vzájemné důvěry je předpokladem pro úspěšnou komunikaci a pokrok v životě mentorovaného.

 

Nejenže integrovaný model poradenství zahrnuje všechny klíčové aspekty, které lze v procesu poradenství identifikovat, ale také uznává heterogenitu cílové skupiny začleněním „nedefinovaných faktorů“ do modelu. Každý mentorovaný je jiný a v zájmu zachování individualizovaného přístupu a s ohledem na to, že v procesu poradenství může mít místo i něco jiného (kromě definovaných 5 domén), je to skutečně komplexní a integrovaný přístup.

Obrázek 2: Integrovaný model poradenství (Beyond Neet(d)s Erasmus+ Project, 2021)

 

Reflektivní otázky pro čtenáře:

  1. Zamyslete se nad svými vlastními zkušenostmi s hledáním zaměstnání. Věříte, že by vám tyto faktory pokroku pomohly najít si práci?
  2. Přemýšlejte o své vlastní skupině mentorovaných. Jak si myslíte, že byste mohli uplatnit faktory pokroku ve své práci?
  3. Jak si myslíte, že byste mohli efektivně zaujmout mentorované pomocí netradičních způsobů komunikace?