Integrated Guidance Model_CZ

Integrovaný model poradenství

Projekt Beyond Neet(d)s, financovaný Evropskou komisí jako projekt Erasmus+, si klade za cíl podporovat nejzranitelnější podskupiny osob, které nejsou v systému zaměstnání ani systému vzdělávání. Projekt se snaží poskytnout této cílové skupině poradenství a podporu, které jsou šité na míru jednotlivci, jeho potřebám a jeho socioekonomické situaci.

Prostřednictvím konsorcia partnerů z Rakouska, Irska, Kypru, Itálie, Česka a Portugalska si projekt klade za cíl podporovat marginalizované (mladé) lidi dvojím způsobem:

  1. Podpořit ty, kteří s těmito jednotlivci pracují, prostřednictvím vývoje Integrovaného modelu poradenství spolu s praktickým souborem nástrojů.
  2. Podporou a zapojením jednotlivců prostřednictvím motivujícího a obohacujícího přístupu.

 

Tato příručka poskytuje odborníkům teoretické poznatky o tom, jak podporovat cílové skupiny pomocí Integrovaného modelu poradenství. Najdete zde také sadu praktických nástrojů pro sociální pracovníky. Zatímco příručka se zaměřuje na podporu z teoretického hlediska, sada nástrojů nabízí řadu aktivit pro sociální pracovníky, aby uvedli teorii do praxe.

Integrovaný model poradenství a sada nástrojů se snaží řešit problémy sociální práce s cílovou skupinou NEET. Pojem  NEET je z anglického „Not in Education, Emplyoment or Trainig“. Jedná se tedy o osoby, které stojí mimo systém vzdělávání i mimo trh práce.

Příručka Integrovaného modelu poradenství je druhým výstupem projektu Beyond Neet(d)s a nabízí metodický rámec při práci s cílovou skupinou vysoce znevýhodněných jedinců. Tato příručka se doplňuje se sadou nástrojů pro sociální pracovníky

Doporučení založená na výstupu projektu 1

Definování integrovaného modelu poradenství pro NEET(d)S nelze provést přes noc. V rámci projektu Beyond Neet(d)s byl nejprve proveden výzkum na toto téma, jehož výsledkem byl  výstup projektu 1 s názvem „Transnational Survey of the Target Group“.

Předefinování našich cílových skupin: Mentorovaní

Jedna věc, kterou průzkum provedený v rámci výstupu projektu 1 jasně potvrdil, byla různorodost skupiny NEET. Pohybují se od čerstvě nezaměstnaných mladých lidí až po mladé lidi, kteří jsou z osobních, sociálních nebo jiných důvodů nezaměstnaní delší dobu. Mohou se také pohybovat od teenagerů, kteří předčasně ukončili školní docházku, až po mladé dospělé s vysokoškolským vzděláním. Náš průzkum naznačil, že převládající věkové rozmezí je od 17 do 26 let.

Respondenty průzkumu byli především čerství absolventi. To ukazuje, že velkou skupinu NEET mohou skutečně tvořit čerství absolventi, ale nepochybně existuje také – možná menší – skupina NEET, které jsme naším průzkumem neoslovili. Vzhledem k tomu, že tento projekt byl navržen především pro tuto konkrétní skupinu, je třeba tyto „zapomenuté NEET“, mladé lidi bez vzdělání, dlouhodobě nezaměstnané, mít na paměti po celou dobu trvání projektu. Právě tato cílová skupina je nejvíce ohrožena a velmi by jí prospěl komplexní model poradenství.

Všechna tato zjištění potvrdila potřebu Integrovaného modelu poradenství, který je vhodný pro širokou škálu profilů. Cílem je vytvořit materiály, které co nejvíce odpovídají potřebám cílové skupiny.

Proto bylo doporučeno zúžit heterogenní skupinu NEET o něco více, což vedlo k následujícímu profilu mentorovaných:

  • Mladí dospělí od 17 do 26 let;
  • Buď čerstvě nebo dlouhodobě nezaměstnaní;
  • S vysokoškolským vzděláním nebo bez něj.

Předefinování našich cílových skupin: Mentoři

Druhá cílová skupina jsou mentoři, kteří pracují s osobami NEET. Většinou jsou to sociální pracovníci, poradci, kouči mládeže atd.

Ukázalo se, že respondenti mají často dobré vzdělání, protože většina respondentů tvrdila, že mají magisterský titul. To bylo trochu překvapením, protože magisterský titul by neměl být podmínkou pro většinu výše uvedených zaměstnání. Zároveň to ukazuje, že většina mentorů má silné akademické zázemí a mohla by mít zájem o model integrovaného poradenství, který může sloužit jako teoretický rámec poradenství v jejich práci.

A konečně, respondenti v průzkumu měli také dost zkušeností s prací s naší cílovou skupinou NEET. Většina z nich již pracovala v oboru déle než 5 let. To by mohlo znamenat, že již mohou mít zkušenosti s určitými modely kariérového poradenství a pravděpodobně mají svůj vlastní způsob práce s touto cílovou skupinou. To přináší další pobídku pro náš model integrovaného poradenství, aby byl skutečně inovativní a přinášel přidanou hodnotu do práce mentorů.

Příručka

KAPITOLA 1:
Přístup integrovaného poradenství

Cíl: Porozumět integrovanému poradenství a tomu, jak tento koncept uvést do praxe.

Největší úspěch, který můžeme dosáhnout, je pomáhat druhým uspět a růst.“ [Gregory Scott Reid]

KAPITOLA 2:
Traumata u uživatelů poradenství

Jak nám porozumění traumatu může pomoci při poskytování poradenství.

"Trauma není to, co se nám stane, ale to, co v sobě uchováváme bez empatického svědka." [Peter A. Levine (klinický psycholog)]

KAPITOLA 4:
Od komunikace k dialogu

Rámce a strategie pro efektivní a empatickou komunikaci s mentorovaným.

"Verbální komunikace je nezbytná pro pochopení toho, co se děje uvnitř druhých lidí. Pokud nám neřeknou své myšlenky, pocity a zkušenosti, nezbývá nám než hádat.“ [Dr Gary Chapman]

KAPITOLA 5:
Digitální nástroje pro poskytování integrovaného poradenství

Naučte se používat digitální nástroje k oslovení nebo komunikaci se svým svěřencem.

Není to nejsilnější z druhů, který přežije, ani ten nejinteligentnější, který přežije. Je to ten, který je nejvíce přizpůsobivý změnám.“  [Charles Darwin]

KAPITOLA 7:
Uznání předchozího učení

Jak můžete ověřit nebo rozpoznat předchozí studijní zkušenosti, aby měl váš svěřenec hmatatelné důkazy o svých dovednostech?

 "Formální vzdělání ti pomůže postavit se na vlastní nohy, ale abys uviděl duhu, musíš vyjít a ujít mnoho kroků sám." [Amit Ray]

Soubor nástrojů pro model integrovaného poradenství

Tato „Sada nástrojů pro praxi“ doplňuje Příručku Integrovaného modelu poradenství. V příručce najdete teoretické poznatky pro profesionály týkající se toho, jak podporovat cílové skupiny pomocí integrovaného modelu poradenství. Zatímco se příručka zaměřuje na teoretické poznatky, tak tato Sada nástrojů pro praxi je zaměřena na různé nástroje a aktivity, použitelné v každodenní poradenské praxi.