Kapitola 6 – Bibliografie

Kapitola 6: Učení se na pracovišti Bibliografie   Axcelerate (16. ledna 2020). Co je to work-based learning (WBL)? Načteno z https://www.axcelerate.com.au/post/what-is-work-based-learning-wbl Cedefop. Učňovské vzdělávání v praxi. Načteno  z   https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/apprenticeships-work-based-learning Cedefop. Praktická aplikace teoretických předmětů. VET Toolkit pro řešení předčasného odchodu. Načteno zhttp://www.cedefop.europa.eu/mt/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervene/intervention-approaches/helping-learners-understand-practical-application-theoretical-courses Helens Anderson Associates. Jednostránkové profily. Načteno z http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/ Inceoglu I., Shukla N. Angažovanost … Read more

Kapitola 6 – Užitečné zdroje

Kapitola 6: Učení se na pracovišti Užitečné zdroje   Cedefop (2013). Návrat do práce: Učení založené na práci a opětovné začlenění nezaměstnaných dospělých na trh práce. Načteno zhttp://www.cedefop.europa.eu/files/6121_en.pdf Cedefop (2015). Učení založené na práci v dalším odborném vzdělávání a přípravě: politiky a praxe v Evropě. Převzato z https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf Cedefop (2018). Učňovské programy v evropských zemích: … Read more

6.4 Motivování svého svěřence pro pracovní zkušenost

6.4 Motivování svého svěřence pro pracovní zkušenost Motivace je proces povzbuzování někoho způsobem, který ho vede k tomu, aby se choval s nadšením, aby dosáhl požadovaného cíle. Chcete-li naše cílové skupiny připravit na jejich budoucí uplatnění na trhu práce, musíte je motivovat k učení. To platí i pro aktivitu WBL. Proto je důležité podporovat motivaci … Read more

6.3 Zapojení zaměstnavatelů do iniciativ zaměřených na učení

6.3 Zapojení zaměstnavatelů do iniciativ zaměřených na učení Tato podkapitola se zabývá efektivním zapojením zaměstnavatelů a tím, jak budovat vztahy s místními společnostmi, a také tím, jak připravit a podpořit hostitelskou společnost ve WBL. Proto je celkovým cílem posílit vaše dovednosti pro práci se zaměstnavateli s cílem propagovat WBL jako úspěšnou metodologii pro usnadnění vstupu … Read more

6.2 Pokyny pro používání učení na pracovišti jako součásti integrovaného modelu poradenství

6.2 Pokyny pro používání učení na pracovišti jako součásti integrovaného modelu poradenství Jak si myslíte, že jsou zkušenosti WBL užitečné v integrovaném modelu poradenství? Toto je první otázka, kterou byste si jako mentor měli položit, než navrhnete tento druh činnosti v poradenství, zejména pokud je určena vysoce znevýhodněným mladým dospělým, kteří potřebují znovu vstoupit do … Read more

6.1 Co je to „učení na pracovišti“?

6.1 Co je to „učení na pracovišti“? V této kapitole si projdeme různé aspekty učení na pracovišti a osvětlíme si tento pojem. Získáte tak lepší představu o tom, co to je z teoretického hlediska a jak můžete zlepšit jeho využití, abyste motivovali své svěřence, aby pokračovali ve své vzdělávací cestě nebo vstoupili do pracovní trh. … Read more