Kapitola 7 – Užitečné zdroje

Kapitola 7: Uznání předchozího učení Užitečné zdroje   Názor Rady Evropy na neformální učení a vzdělávání:https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learning?desktop=true Více informací o Evropském systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET):https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet Více informací o Serious Gaming: https://grendelgames.com/what-are-serious-games/ Jak zjistit svou úroveň EQF:https://www.theeducators.com/home/certificate/system-guidelines/ Podrobné informace a popisy úrovní: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR):https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

Kapitola 6 – Užitečné zdroje

Kapitola 6: Učení se na pracovišti Užitečné zdroje   Cedefop (2013). Návrat do práce: Učení založené na práci a opětovné začlenění nezaměstnaných dospělých na trh práce. Načteno zhttp://www.cedefop.europa.eu/files/6121_en.pdf Cedefop (2015). Učení založené na práci v dalším odborném vzdělávání a přípravě: politiky a praxe v Evropě. Převzato z https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf Cedefop (2018). Učňovské programy v evropských zemích: … Read more

Kapitola 4 – Užitečné zdroje

Kapitola 4: Od komunikace k dialogu Užitečné zdroje   https://www.youtube.com/watch?v=jCbxAMgfkkM– Nenásilná komunikace www.cnvc.org– Centrum pro nenásilnou komunikaci https://www.youtube.com/watch?v=s3MCJZ7OGRk– Úvod do motivačního pohovoru https://motivationalinterviewing.org/understanding-motivational-interviewing https://www.youtube.com/watch?v=Yq5pJ0q3xuc– Jak aktivně naslouchat druhým https://www.youtube.com/watch?v=KKB_JVNGjLY– Vyprávění příběhů, psychologie a neurovědy https://www.asaporg.com/what-makes-stories-so-powerful

Kapitola 2 – Užitečné zdroje

Kapitola 2: Traumata u uživatelů poradenství Užitečné zdroje ACE-https://youtu.be/8gm-lNpzU4g Udržování okna tolerance –https://www.techlearning.com/how-to/learning-loss-trauma-and-our-window-of-tolerance https://www.youtube.com/watch?v=FOCTxcaNHeg&t=5s https://beaconhouse.org.uk/resources/ http://www.smes-europa.org/ERASMUS+%20trauma.htm https://istss.org/membership/member-benefits-services https://www.facebook.com/gistt.org –https://eusinto.me/ Online psychologové –https://complicated.life/

Kapitola 1 – Užitečné zdroje

Kapitola 1: Přístup integrovaného poradenství Užitečné zdroje   Tipy pro mentory:https://www.guider-ai.com/blog/how-to-be-a-good-mentor Tipy pro úvodní relaci s mentorovaným:https://www.guider-ai.com/blog/how-to-run-a-successful-intro-session-with-your-mentee Tipy pro mentoring:https://my.lerner.udel.edu/wp-content/uploads/Skills_for_Sucessful_Mentoring.pdf Tipy pro komunikaci:https://www.counseling.org/docs/default-source/Communications-/listening-amp-communication-skills-for-mentors-final2e3926f16116603abcacff0000bee5e7.pdf?sfvrsn=2 Tipy pro budování vztahů a důvěry:http://dusseldorp.org.au/wp-content/uploads/2006/12/MODULE-8_-Building-Relationships.pdf