Kapitola 2 – Bibliografie

Kapitola 2: Traumata u uživatelů poradenství Bibliografie Americká psychiatrická asociace (1994). Diagnostická a statistická příručka duševních poruch, 4. vydání, Washington, DC. Beacon House. (2017, 19. září). Oprava raného traumatu: Přístup „zdola nahoru“. Zvolená péče. https://www.chosen.care/the-repair-of-early-trauma-a-bottom-up-approach/ Brymer, M., Layne, C., Jacobs, A., Pynoos, R., Ruzek, J., Steinberg, A., … & Watson, P. (2006). Psychologická příručka první … Read more

Kapitola 2 – Užitečné zdroje

Kapitola 2: Traumata u uživatelů poradenství Užitečné zdroje ACE-https://youtu.be/8gm-lNpzU4g Udržování okna tolerance –https://www.techlearning.com/how-to/learning-loss-trauma-and-our-window-of-tolerance https://www.youtube.com/watch?v=FOCTxcaNHeg&t=5s https://beaconhouse.org.uk/resources/ http://www.smes-europa.org/ERASMUS+%20trauma.htm https://istss.org/membership/member-benefits-services https://www.facebook.com/gistt.org –https://eusinto.me/ Online psychologové –https://complicated.life/

2.4 Okno tolerance jako vodítko k budování odolnosti

2.4 Okno tolerance jako vodítko k budování odolnosti Okno tolerance Lidé se nejlépe vypořádají se stresovými situacemi a jejich spouštěči, když jsou schopni v rámci svých možností zvládat výsledné emoce. Zde přichází na řadu koncept „okna tolerance“. Corrigan, Fisher a Nutt (2011) jej popisují jako optimální zónu vzrušení pro fungování daného člověka v každodenním životě, … Read more

2.3. Když mozek zažívá stres: Boj – Útěk – Zmrazení

2.3. Když mozek zažívá stres: Boj – Útěk – Zmrazení Jak již bylo zmíněno, reakce boj – útěk – zmrazení je přirozenou reakcí vašeho těla na nebezpečí. Je to typická stresová reakce, která vám pomůže reagovat na vnímané hrozby. Tato reakce je vyvolána psychologickým strachem, který se „naučil“. To znamená, že jste spojili situaci nebo … Read more

2.2 Vývoj našeho mozku

2.2 Vývoj našeho mozku Jak již bylo zmíněno, někteří NEET mohou být ve skutečnosti lidé, kteří v raném životě zažili traumatické zážitky (třeba jako uprchlíci nebo týrané děti). Proto je pro jejich lepší integraci na trhu práce důležité tyto nestability řešit a následně jim pomoci najít zaměstnání. Traumatický zážitek může vést k vážným psychickým poruchám, … Read more

2.1 Vysvětlení nepříznivých dětských zážitků a traumatu

2.1 Vysvětlení nepříznivých dětských zážitků a traumatu Jak již bylo zmíněno dříve, pojem NEET je definován jako „mladý člověk, který stojí mimo trh práce i mimo systém vzdělávání“. Pod tímto pojmem lze nalézt mnoho životních příběhů lidí, kteří například předčasně ukončili školní docházku, jsou závislí na alkoholu či drogách, jsou bez rodiny či bez přístřeší … Read more