Kapitola 3 – Bibliografie

Kapitola 3: Budování a udržování sítě sociální podpory Bibliografie Evropská komise (2018). Efektivní dosah na NEET. Zkušenosti ze země. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie. Höher F. (2014). Vernetztes Lernen im Mentoring. Eine Studie zur nachhaltigen Wirkung und Evaluation von Mentoring. Wiesbaden: Springer vs. Eurofondu (2016). Zkoumání rozmanitosti NEET. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie. … Read more

3.4 Vybudování podpůrné sociální sítě pro vašeho svěřence

3.4 Vybudování podpůrné sociální sítě pro vašeho svěřence Jak již bylo popsáno, motivace a podpora NEET z dlouhodobého hlediska vyžaduje více než mentora. Síť profesionálů může být nápomocná při řešení problémů a výzev, kterým čelí. Abychom však mohli mentorované osoby podporovat dlouhodobě, je cílem redukovat profesní síť kvůli dosažení zmocnění. Existují různé způsoby realizace, od … Read more

3.3 Rozšiřování vaší profesionální sítě jako mentora

3.3 Rozšiřování vaší profesionální sítě jako mentora Cílová skupina NEET se obvykle musí potýkat s množstvím problematických situací. Tato nepřekonatelná skála se skládá z mnoha problémů/výzev a jejich překonání se na první pohled mnohdy zdá nemožné (viz Eurofond 2016). Jako mentor lze všechny tyto problémy identifikovat a upozornit na ně, ale práce na nich často … Read more

3.2 Směrem k multidisciplinárnímu přístupu

3.2 Směrem k multidisciplinárnímu přístupu Práce v poradenství a doprovázení lidí je velmi individuální a osobní. Proto by měl být proces navržen a implementován individuálně pro každého svěřence. V této souvislosti ale také každý mentor jedná jinak. Jak bude poradenství realizováno, závisí na pracovním stylu a přístupu mentora. Proto je důležitá a doporučená neustálá reflexe … Read more

3.1 Význam zdravých, láskyplných vztahů v osobnostním růstu

3.1 Význam zdravých, láskyplných vztahů v osobnostním růstu Připojení je klíčové Aby bylo možné podporovat a doprovázet mladé lidi na jejich životních cestách, je zapotřebí intenzivní práce. Od navázání kontaktu až po důvěryhodný vztah je ze strany mentora vyžadována velká angažovanost a profesionalita. Zejména ve vztahu k cílové skupině NEET hraje tento proces důležitou roli … Read more