Kapitola 4 – Bibliografie

Kapitola 4: Od komunikace k dialogu Bibliografie Zdroj obrázků v kapitole:www.pixabay.com Rosenberg, Marshall B. (2003). Nenásilná komunikace: Jazyk života (2. vydání). Encinitas, CA: PuddleDancer Press, ISBN 978-1-892005-03-8 Rollnick, Stephen; Butler Christopher C; Miller William R (2007). Motivační rozhovory ve zdravotnictví: Pomoc pacientům změnit chování. Guilfordova publikace. ISBN 9781593856120 Perrow, Susan (2012). Terapeutické vyprávění. Hawthorn Press; … Read more

Kapitola 4 – Užitečné zdroje

Kapitola 4: Od komunikace k dialogu Užitečné zdroje   https://www.youtube.com/watch?v=jCbxAMgfkkM– Nenásilná komunikace www.cnvc.org– Centrum pro nenásilnou komunikaci https://www.youtube.com/watch?v=s3MCJZ7OGRk– Úvod do motivačního pohovoru https://motivationalinterviewing.org/understanding-motivational-interviewing https://www.youtube.com/watch?v=Yq5pJ0q3xuc– Jak aktivně naslouchat druhým https://www.youtube.com/watch?v=KKB_JVNGjLY– Vyprávění příběhů, psychologie a neurovědy https://www.asaporg.com/what-makes-stories-so-powerful

4.4 Použití vyprávění příběhů jako nástroje pro zmocnění

4.4 Použití vyprávění příběhů jako nástroje pro zmocnění Co je vyprávění – Storytelling? Vyprávění příběhů je sdělování myšlenek, přesvědčení, osobních zkušeností a životních lekcí pomocí příběhů nebo vyprávění, které vyvolávají silné emoce a postřehy. Jiná definice říká, že vyprávění příběhů je prastarý druh umění, který hraje nezastupitelnou roli ve výchově dětí a v lidské komunikaci … Read more

4.3 Nácvik aktivního naslouchání

4.3 Nácvik aktivního naslouchání Co je aktivní naslouchání? Existuje mnoho definic pro aktivní naslouchání, ale obecně se jedná o techniku ​​pečlivého naslouchání mezi mentorem a svěřencem. Mentor musí také sledovat neverbální podněty, klást otázky, aby plně porozuměl obsahovému sdělení svěřence a porozuměl emocím svěřence. To znamená, že na jedné straně stojí aktivní posluchač, který neustále … Read more

4.2 Komunikační rámec II: Motivační rozhovory

4.2 Komunikační rámec II: Motivační rozhovory Motivační rozhovor (MI) Motivační rozhovor je poradenský přístup navržený tak, aby pomohl lidem najít motivaci k pozitivní změně chování. Miller a Rollnick definují motivační rozhovory jako metodu zaměřenou na klienta pro posílení vnitřní motivace ke změně zkoumáním a řešením ambivalence.[1] Jinými slovy, je to poradenský přístup, který má lidem … Read more

4.1 Komunikační rámec I: Nenásilná komunikace

4.1 Komunikační rámec I: Nenásilná komunikace Původ termínu nenásilná komunikace „Pokud chceme být soucitní, musíme si být vědomi slov, která používáme. Musíme mluvit i naslouchat ze srdce.“[1]Tento citát použil Marshall Bertram Rosenberg, autor knih, které se zabývají nenásilnou komunikací. Marshall B. Rosenberg byl americký psycholog, učitel, autor a také mediátor. Na počátku 60. let vyvinul … Read more