Kapitola 7 – Bibliografie

Kapitola 7: Uznání předchozího učení Bibliografie Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 Rozdíl mezi formálním, neformálním a informálním učením: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lernen-im-arbeitssetting-gedanken-und-anregungen-fur-die-lern-und-integrationsforderliche Seriózní hraníhttp://www.ludoscience.com/files/ressources/classifying_serious_games.pdf Otevřete odznaky: http://openbadges.org ECVET: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet EQF: https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels CEFR: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale CEFR sebehodnotící mřížka: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52

Kapitola 6 – Bibliografie

Kapitola 6: Učení se na pracovišti Bibliografie   Axcelerate (16. ledna 2020). Co je to work-based learning (WBL)? Načteno z https://www.axcelerate.com.au/post/what-is-work-based-learning-wbl Cedefop. Učňovské vzdělávání v praxi. Načteno  z   https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/apprenticeships-work-based-learning Cedefop. Praktická aplikace teoretických předmětů. VET Toolkit pro řešení předčasného odchodu. Načteno zhttp://www.cedefop.europa.eu/mt/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervene/intervention-approaches/helping-learners-understand-practical-application-theoretical-courses Helens Anderson Associates. Jednostránkové profily. Načteno z http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/ Inceoglu I., Shukla N. Angažovanost … Read more

Kapitola 5 – Bibliografie

Kapitola 5: Digitální nástroje pro poskytování integrovaného poradenství Bibliografie   Evropská komise. (2021). Vzdělávání dospělých v Evropě, Budování inkluzivních cest k dovednostem a kvalifikacím. Lucembursko: Úřad pro publikace Evropské unie. Evropská rada. (2016). DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. prosince 2016 o cestách zvyšování kvalifikace: nové

Kapitola 4 – Bibliografie

Kapitola 4: Od komunikace k dialogu Bibliografie Zdroj obrázků v kapitole:www.pixabay.com Rosenberg, Marshall B. (2003). Nenásilná komunikace: Jazyk života (2. vydání). Encinitas, CA: PuddleDancer Press, ISBN 978-1-892005-03-8 Rollnick, Stephen; Butler Christopher C; Miller William R (2007). Motivační rozhovory ve zdravotnictví: Pomoc pacientům změnit chování. Guilfordova publikace. ISBN 9781593856120 Perrow, Susan (2012). Terapeutické vyprávění. Hawthorn Press; … Read more

Kapitola 3 – Bibliografie

Kapitola 3: Budování a udržování sítě sociální podpory Bibliografie Evropská komise (2018). Efektivní dosah na NEET. Zkušenosti ze země. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie. Höher F. (2014). Vernetztes Lernen im Mentoring. Eine Studie zur nachhaltigen Wirkung und Evaluation von Mentoring. Wiesbaden: Springer vs. Eurofondu (2016). Zkoumání rozmanitosti NEET. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie. … Read more

Kapitola 2 – Bibliografie

Kapitola 2: Traumata u uživatelů poradenství Bibliografie Americká psychiatrická asociace (1994). Diagnostická a statistická příručka duševních poruch, 4. vydání, Washington, DC. Beacon House. (2017, 19. září). Oprava raného traumatu: Přístup „zdola nahoru“. Zvolená péče. https://www.chosen.care/the-repair-of-early-trauma-a-bottom-up-approach/ Brymer, M., Layne, C., Jacobs, A., Pynoos, R., Ruzek, J., Steinberg, A., … & Watson, P. (2006). Psychologická příručka první … Read more

Kapitola 1 – Bibliografie

Kapitola 1: Přístup integrovaného poradenství Bibliografie   Abdel – Magied, Y. (2014) Co pro tebe znamená můj šátek?[Online] Staženo 29. října 2021 zYassmin Abdel-Magied: Co pro tebe znamená můj šátek? | TED Talk eu (2021) Beyond NEET(D)s Report [Online]. Staženo 26. října 2021 zhttps://www.findyourtrack.eu/beyondneetdsreport/ Navarro, R.(2020) Co je to nevědomá zaujatost?[Online]. Staženo 27. října 2021 zPřepis: … Read more