About_CZ

Základní informace

Beyond NEET(D)s je projekt zaměřený na osoby, které nejsou ve vzdělávání, zaměstnání nebo odborné přípravě (dále jen „NEET“ – z anglického Not in Education, Employment and Training). Projekt poskytuje příležitosti a podporu zaměřené na jednotlivce, na jeho potřeby a osobní situaci pomocí motivačního gamifikačního přístupu. Prostřednictvím toho NEET a osoby s podobným statusem získají přístup k nabídkám odborného vzdělávání a uplatnění na trhu práce, což posílí jejich sebedůvěru a motivaci. Poté budou schopni definovat a implementovat dovednosti a kroky pro vstup do zaměstnání nebo dalšího studia.

S projektem Beyond NEET(D)s můžeš najít svou cestu!


Report projektu Beyond NEET(D)s
Tato výzkumná zpráva představuje rámcové podmínky a potřeby cílové skupiny ve vztahu k integrovanému poradenství a přístupu k integračním strategiím. Zástupci sociálních služeb se v rámci výzkume vyjadřovali o svých službách pro osoby NEET a svých zkušenostech.

 

Integrovaný poradenský model projektu Beyond NEET(D)s
Komplexní popis poradenského modelu. Zde najdete všechny potřebné materiály a nástroje pro jeho použití. Model lze použít online, offline a v kombinované formě.

Osobní integrační mapy projektu Beyond NEET(D)s
Hravá online platforma pro individuální podporu, motivaci a vedení mezi mentorem a mentorovaným. Učitelé si mohou flexibilně vybírat z modulární nabídky předdefinovaných kroků a cílů vhodných pro situaci svého úživatele.

Časopis Akcelerátor Synergie Beyond NEET(D)s
Tento časopis podporuje politickou debatu, zkoumá a popisuje politické podmínky v partnerských zemích (regionech), rozvíjí synergie se stávajícími projekty a iniciativami, podporuje subjekty s rozhodovací pravomocí při tvorbě politiky trhu práce na regionální, národní a evropské úrovni.


Autorská práva © ke všem dokumentům a produktům projektu BEYOND NEET(D)S vlastní projektové partnerství BEYOND NEET(D)S. Reprodukce (částečná), sdílení, kopírování a další šíření materiálu na jakémkoli médiu nebo v jakémkoli formátu je povoleno za předpokladu uvedení zdroje (zdrojů). Remixování, transformace a vytváření materiálů v jakémkoli médiu nebo formátu je povoleno za předpokladu, že je uveden zdroj (zdroje).

Použití všech produktů je bezplatné.